V SANOMe sa nakrúcalo


V rámci pripravovanej kampane k 29. októbru – Svetového dňa cievnej mozgovej príhody sa v priestoroch SANOMu nakrúcali inštruktážne videá rehabilitačných cvičení, ktoré sú určené pre pacientov po cievnej mozgovej príhode. Poskytnú príbuzným presné postupy, ako cvičiť s rodinným príslušníkom s touto diagnózou v domácom prostredí. Základné cviky prezentovali naši  fyzioterapeuti pod vedením Anky Kozmérovej a kolegyne zo Sanatoria Klimkovice Ivety Nogovej. Kampaň k Svetovému dňu cievnej mozgovej príhody pripravuje pacientska organizácia Sekunda pre život www.sekundaprezivot.sk .