Návštevy príbuzných povolené!


Dobrá správa - od 25.2.2022 budú v SANOMe povolené návštevy rodinných príslušníkov. V súlade s epidemiologicko – hygienickým režimom je podmienkou OTP režim s povinnosťou prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom. Dĺžka návštev je obmedzená maximálne na hodinu.

Návštevné hodiny: 

PONDELOK – PIATOK           15:00  – 18:00

SOBOTA – NEDEĽA               14:00  – 18:00

Počas návštevných hodín je možnosť posedenia v kaviarni na prízemí.

Každý odchod z oddelenia sa musí nahlásiť službukonajúcej sestre.