Návštevy príbuzných povolené!


Dobrá správa - od 06. 03. 2024 budú v SANOMe povolené návštevy rodinných príslušníkov. 

 

PONDELOK – NEDEĽA   15:00 – 17:00

 

Počas návštevných hodín je možnosť posedenia vo verejných priestoroch kaviarne, recepčnej haly a exteriéri nemocnice.  

 

Každý odchod z oddelenia sa musí nahlásiť službukonajúcej sestre.

 

Prosíme dodržiavať určené návštevné hodiny.