Rehabilitácia doma


S pacientom po CMP môžete rehabilitovať aj doma.

Pozrite si inštruktážne videá, ktoré nakrúcalo pacientske združenie Sekunda pre život v našich priestoroch v rámci kampane k Svetovému dňu cievnej mozgovej príhody (29.11.)