Neurologická ambulancia


Poskytuje komplexné neurologické vyšetrenie s obsiahnutím takých diagnóz ako stavy po cievnej mozgovej príhode, DMO, M. Parkinson, Sclerosis multiplex, amyotrofické ochorenia, ochorenia chrbtice a poruchy pohyblivosti, polyneuropatie, periférne parézy končatín, ochrnutie tvárového nervu. Pri vyšetrení sa ordinuje medikamentózna liečba, realizujú sa obstreky s liečivom podľa diagnózy a stupňa závažnosti, realizuje sa liečba botulotoxínom pri spasticite končatín. Za účelom diferenciálnej diagnostiky majú neurológovia k dispozícii EMG (elektromyografické) vyšetrenie, ktoré je hradené zdravotnými poisťovňami - výmenný lístok od ošetrujúceho lekára. V prípade indikácie lekárom je možnosť hospitalizácie priamo v našej nemocnici za účelom intenzívnej rehabilitácie a fyzioterapie.

 

Ordinačné hodiny: pondelok 08:00 - 10:00      

Lekár: MUDr. Miroslav Smíšek                 

Kontakt: +421 2 3212 3900, 0918 759 317, recepcia@sanom.sk

   

 

Poistenci VšZP, Unionu a Dôvery                  Samoplatcovia     

Ambulantné vyšetrenie –bez doplatku          Ambulantné vyšetrenie - 66 €

- výmenný lístok od ošetrujúceho lekára        

                       

Na ambulantné vyšetrenie je možné objednať sa aj cez portál Návšteva lekára.sk, ktoré je spoplatnené.                                                                                                                                                             

AMBULANCIA PRE DIAGNOSTIKU A REHABILITAČNÚ LIEČBU DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

 

Je zameraná na diagnostiku a rehabilitačnú liečbu roztrúsenej sklerózy, zaoberá sa aj ďalšími diagnózami, ktoré patria medzi autoimunitné a demyelinizačné ochorenia. Slúži tiež ako konzultačné pracovisko pre stavy, u ktorých diagnostika prebieha a ktoré vyžadujú dlhodobé sledovanie so špeciálnym prístupom.

 

Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred. Je nutné prísť o 10 min. skôr pred dohodnutým časom vyšetrenia.

 

Lekár: doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc. 

 

Objednanie:

telefonicky: 02/3212 3900, 0918 759 317

e-mailom: recepcia@sanom.sk

 

Na ambulantné vyšetrenie je možné objednať sa aj cez portál Návšteva lekára.sk, ktoré je spoplatnené.   

 

Ordinačné hodiny:

štvrtok: 08:00 - 12:00

piatok:  08:00 - 10:00

 

Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Unionu a Dôvery je ambulantné vyšetrenie plne hradené poisťovňou. K vyšetreniu je nevyhnutné priniesť výmenný lístok od ošetrujúceho lekára a zdravotnú dokumentáciu. Od samoplatcov nevyžadujeme výmenný lístok iba zdravotnú dokumentáciu.

 

Nad rámec vyšetrenia hradeného zdravotnou poisťovňou za predpokladu, že si to pacient vyžiada je možné posúdenie kompletnej zdravotnej dokumentácie odovzdanej pacientom a odporúčanie ďalšieho diagnosticko - terapeutického postupu.

 

Poistenci VšZP, Unionu a Dôvery:

Ambulantné vyšetrenie – bez doplatku

Posúdenie kompletnej zdravotnej dokumentácie /na žiadosť pacienta / 60 min. - 55 €

 

Samoplatcovia:

Ambulantné vyšetrenie - 66 €

Posúdenie kompletnej zdravotnej dokumentácie / 60 min. - 55 €

 

K ambulantnému vyšetreniu si treba priniesť:

výmenný lístok od ošetrujúceho lekára (poistenci VšZP, Unionu, Dôvery),

doklad totožnosti,

preukaz poistenca,

doterajšiu neurologickú a inú odbornú zdravotnú dokumentáciu,

výsledok neurozobrazovacích vyšetrení centrálneho nervového systému, predovšetkým magnetickú rezonanciu mozgu.

 

V priebehu príznakov respiračného infektu si musí pacient dohovoriť náhradný termín.

 

Nemocnica SANOM ponúka komplexný neurorehabilitačný program pre pacientov so sklerózou multiplex, ktorý vedie k významnému zlepšeniu klinických prejavov sklerózy multiplex a udržaniu aktívneho a kvalitného života. Bližšie informácie nájdete TU.