Neurologická ambulancia


Poskytuje komplexné neurologické vyšetrenie s obsiahnutím takých diagnóz ako stavy po cievnej mozgovej príhode, DMO, M. Parkinson, Sclerosis multiplex, amyotrofické ochorenia, ochorenia chrbtice a poruchy pohyblivosti,  polyneuropatie, periférne parézy končatín, ochrnutie tvárového nervu. Pri vyšetrení sa ordinuje medikamentózna liečba, realizujú sa obstreky s liečivom podľa diagnózy a stupňa závažnosti, realizuje sa liečba botulotoxínom pri spasticite končatín. Za účelom diferenciálnej diagnostiky majú neurológovia k dispozícii EMG (elektromyografické ) vyšetrenie, USG prístoj na vyšetrenie extrakraniálneho úseku mozgových ciev - vyšetrenie pomôže zistiť, či je v cieve, ktorá zásobuje mozog, prítomný patologický krvný prietok a tým pomôže určiť ďalší správny postup v liečbe. V prípade indikácie lekárom je možnosť hospitalizácie priamo v našej nemocnici  za účelom intenzívnej rehabilitácie a fyzioterapie.

 

Ordinančné hodiny

štvrtok

8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00

 

Lekári:

MUDr. Miriama Gáborová

MUDr. Lívia Bagoni

 

Kontakt:

E: recepcia@sanom.sk

T: +421 2 3212 3900