Neurologická ambulancia


Poskytuje komplexné neurologické vyšetrenie s obsiahnutím takých diagnóz ako stavy po cievnej mozgovej príhode, DMO, M. Parkinson, Sclerosis multiplex, amyotrofické ochorenia, ochorenia chrbtice a poruchy pohyblivosti, polyneuropatie, periférne parézy končatín, ochrnutie tvárového nervu. Pri vyšetrení sa ordinuje medikamentózna liečba, realizujú sa obstreky s liečivom podľa diagnózy a stupňa závažnosti, realizuje sa liečba botulotoxínom pri spasticite končatín. Za účelom diferenciálnej diagnostiky majú neurológovia k dispozícii EMG (elektromyografické) vyšetrenie, ktoré je spoplatnené. Bližšie informácie o cenách nájdete TU. V prípade indikácie lekárom je možnosť hospitalizácie priamo v našej nemocnici  za účelom intenzívnej rehabilitácie a fyzioterapie.

 

Ordinačné hodiny: pondelok 08:00 - 10:00      Lekár: MUDr. Miroslav Smíšek                  Kontakt:   E: recepcia@sanom.sk T: +421 2 3212 3900     

 

Poistenci VšZP a Unionu                               Samoplatcovia - poistenci Dôvery       

Ambulantné vyšetrenie –bez doplatku             Ambulantné vyšetrenie - 60 €

- výmenný lístok od ošetrujúceho lekára        

                       

Na ambulantné vyšetrenie je možné objednať sa aj cez portál Návšteva lekára.sk, ktoré je spoplatnené.                                                                                                                                                             

AMBULANCIA PRE DIAGNOSTIKU A REHABILITAČNÚ LIEČBU DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ

 

Je zameraná na diagnostiku a rehabilitačnú liečbu roztrúsenej sklerózy, zaoberá sa aj ďalšími diagnózami, ktoré patria medzi autoimunitné a demyelinizačné ochorenia. Slúži tiež ako konzultačné pracovisko pre stavy, u ktorých diagnostika prebieha a ktoré vyžadujú dlhodobé sledovanie so špeciálnym prístupom.

 

Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred. Je nutné prísť o 10 min. skôr pred dohodnutým časom vyšetrenia.

 

Lekár: doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc. 

 

Objednanie:

telefonicky: 02/ 3212 3900

e-mailom: recepcia@sanom.sk

 

Na ambulantné vyšetrenie je možné objednať sa aj cez portál Návšteva lekára.sk, ktoré je spoplatnené.   

 

Ordinačné hodiny:

štvrtok: 08:00 - 12:00

piatok:  08:00 - 10:00

 

Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovneUnionu je ambulantné vyšetrenie plne hradené poisťovňou. K vyšetreniu je nevyhnutné priniesť výmenný lístok od ošetrujúceho lekára a zdravotnú dokumentáciu. Od samoplatcov – poistencov Dôvery nevyžadujeme výmenný lístok iba zdravotnú dokumentáciu.

 

Nad rámec vyšetrenia hradeného zdravotnou poisťovňou za predpokladu, že si to pacient vyžiada je možné posúdenie kompletnej zdravotnej dokumentácie odovzdanej pacientom a odporúčanie ďalšieho diagnosticko - terapeutického postupu.

 

Poistenci VšZP a Unionu:

Ambulantné vyšetrenie – bez doplatku

Posúdenie kompletnej zdravotnej dokumentácie /na žiadosť pacienta / 60 min. - 55 €

 

Samoplatcovia - poistenci Dôvery:

Ambulantné vyšetrenie - 60 €

Posúdenie kompletnej zdravotnej dokumentácie / 60 min. - 55 €

 

K ambulantnému vyšetreniu si treba priniesť:

výmenný lístok od ošetrujúceho lekára (poistenci VšZP, Unionu),

doklad totožnosti,

preukaz poistenca,

doterajšiu neurologickú a inú odbornú zdravotnú dokumentáciu,

výsledok neurozobrazovacích vyšetrení centrálneho nervového systému, predovšetkým magnetickú rezonanciu mozgu.

 

V priebehu príznakov respiračného infektu si musí pacient dohovoriť náhradný termín.

 

V rámci aktuálnej situácie je v nemocnici povinný respirátor a negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín!

 

Nemocnica SANOM ponúka komplexný neurorehabilitačný program pre pacientov so sklerózou multiplex, ktorý vedie k významnému zlepšeniu klinických prejavov sklerózy multiplex a udržaniu aktívneho a kvalitného života. Bližšie informácie nájdete TU.