Návštevné hodiny


 

PONDELOK – NEDEĽA   

   15:00 – 17:00

 

 Počas návštevných hodín je možnosť posedenia vo verejných priestoroch kaviarne, recepčnej haly a exteriéri nemocnice.  

 

Každý odchod z oddelenia sa musí nahlásiť službukonajúcej sestre.

 

Prosíme dodržiavať určené návštevné hodiny.