Dramatoterapia - liečba divadlom so slovenskou herečkou Zuzanou Dančiakovou


V kontexte komplexnej neurorehabilitácie začleňujeme do podpory pacienta dramatoterapiu, ako nástroj na zmiernenie sociálnych a psychických problémov.

 

Dramatoterapia využíva cielené hry, improvizáciu, skupinové cvičenia s cieľom celostného rozvoja osobnosti. Pôsobením na osobnosť človeka cez umeleckú oblasť, predovšetkým cez prežívanie a konanie. Prostredníctvom dramatických procesov a tvorivosti v oblasti verbálnej a tiež neverbálnej komunikácie, pacient hľadá nástroje pre sebavyjadrovanie. Súčasťou terapie sú dychové cvičenia pomocou, ktorých sa u pacienta odbúra stres, napätie a naučí sa správne dýchať.

 

Pozitívne pôsobí na:

  • odreagovanie napätia,
  • rozvíjanie kognitívnych schopností,
  • nadväzovanie kontaktov,
  • rozvoj komunikačných schopností,
  • nácvik rečového prejavu,
  • pochopenie konania druhých.

 

Je vhodná pre tých pacientov, ktorí prekonali vážnu diagnózu a zmenila im život. Terapia rozvíja pozitívne návyky. Spája ľudí, ktorí majú podobný problém a prehrávaním situácií si klienti uvedomia, čo prežívajú. Precvičovaním situácií z bežného života sa naučia prejavovať pocity, priania, myšlienky a objavovať seba samého.