Hospitalizácia


Prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18+

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poisťovňou Union. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazoch pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou.

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02/ 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 

 

 


Prílohy