Info pre pacientov

Príjem pacientov


Prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18+.

 

Na prijatie do nemocnice treba vyplniť Žiadosť o hospitalizáciu (VšZP, Union) alebo Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery. 

 

Žiadosť o hospitalizáciu musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02/3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 


 

Príjem pacienta:

 • Na  hospitalizáciu sa pacient dostaví v určenom termíne po dohode s prijímacou kanceláriou. 

 

 

Na hospitalizáciu si treba priniesť:

 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca 
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
 • lieky (množstvo podľa plánovaného obdobia hospitalizácie), ktoré aktuálne užívate, v originálnom balení, zoznam liekov a ich dávkovanie (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára)
 • preukaz ZŤP, ak ste držiteľom
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené
 • osobné hygienické potreby (v prípade vodoliečby je potrebné v rámci aktuálnych opatrení používať vlastný uterák)
 • v prípade inkontinencie zdravotné pomôcky na celý plánovaný pobyt
 • domácu obuv, tenisky na suchý zips, gumené šľapky do sprchy
 • pyžamo – viac kusov podľa dĺžky pobytu
 • spodná bielizeň - viac kusov podľa dĺžky pobytu
 • tepláky resp. športový odev na rehabilitačné cvičenia
 • ortopedické pomôcky, ktoré aktuálne používate

 

V prípade dlhodobejšej hospitalizácie odporúčame pacientom priniesť si svoj obľúbený predmet – vankúš, foto blízkej osoby, knihy, časopisy, notebook, slúchadlá. V priestoroch nemocnice je k dispozícii wi-fi.

 

Neodporúčame vziať si do nemocnice cenné veci – šperky, peniaze a pod., ale v prípade potreby je na recepcii k dispozícii trezor.

 

 

 

 

Info pre pacientov


Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so všetkými poisťovňami - Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou a poisťovňou Union. Liečebná neurorehabilitácia trvá 21 až 60 dní  a je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

Podmienky ústavnej zdravotnej starostlivosti

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Union

 

Poistencom VšZP a Union je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

 • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
 • pooperačných a poúrazových stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou,
 • po operáciách pohybového aparátu,
 • pri demyelinizačných a iných postihnutiach centrálneho nervového systému. 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Union podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok.

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov VšZP a Union nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

poisťovňa Dôvera

 

Poistencom Dôvery je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

 • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
 • po operáciách chrbtice,
 • po operáciách pohybového aparátu,
 • po poškodení nervov s ochrnutím končatiny.

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Dôvery podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu Barthelovej test, ktorý je súčasťou žiadosti musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok. 

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.