Info pre pacientov

Príjem pacientov


Prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18 +.

Na prijatie do nemocnice treba vyplniť Žiadosť o hospitalizáciu.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02/ 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 


 

PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID 19:

 • Negatívny antigenový test nie starší ako 24 hodín.

 


 

Príjem pacienta:

 • Na  hospitalizáciu sa pacient dostaví v určenom termíne po dohode s prijímacou kanceláriou. 

 

Návštevné hodiny:

V zmysle zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v Bratislave a okolí sú zakázané návštevy!

 

 

Dôležité upozornenie!

Nosenie respirátora je v priestoroch nemocnice povinné!

 

 

Na hospitalizáciu si treba priniesť:

 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca 
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
 • lieky (množstvo podľa plánovaného obdobia hospitalizácie), ktoré aktuálne užívate, v originálnom balení, zoznam liekov a ich dávkovanie (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára)
 • preukaz ZŤP, ak ste držiteľom
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené
 • osobné hygienické potreby, POVINNÝ RESPIRÁTOR
 • v prípade inkontinecie zdravotné pomôcky na celý plánovaný pobyt
 • domácu obuv, tenisky na suchý zips, gumené šľapky do sprchy
 • pyžamo – viac ks. v prípade dlhodobejšieho pobytu
 • spodná bielizeň - viac ks. v prípade dlhodobejšieho pobytu
 • tepláky resp. športový odev na rehabilitačné cvičenia
 • v prípade inkontinecie zdravotnícke pomôcky
 • ortopedické pomôcky, ktoré aktuálne používate

 

V nemocnici Vám za poplatok poskytneme:

 • župan
 • uteráky (v prípade vodoliečby je potrebné v rámci aktuálnych opatrení používať vlastný uterák)

 

V prípade dlhodobejšej hospitalizácie odporúčame pacientom priniesť si svoj obľúbený predmet – vankúš, foto blízkej osoby, knihy, časopisy, prehrávač hudby, notebook, sluchadlá. V priestoroch nemocnice je k dispozícii wi-fi.

 

Neodporúčame vziať si do nemocnice cenné veci – šperky, peniaze, bankové doklady a pod., ale v prípade potreby je na recepcii k dispozícii trezor.

 

 

 

 
Prílohy

Info pre pacientov zmluvných poisťovní


Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poisťovňou Union. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť 

 • po akútnej cievnej mozgovej príhode
 • po úrazoch
 • pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou
 • po operáciách pohybového aparátu
 • pri poruchách periférneho nervového systému. 

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

  

 

Info pre poistencov Dôvery


Nemocnica Sanom nemá uzavretú zmluvu s poisťovňou Dôvera. Pacient môže požiadať poisťovňu Dôvera o refundáciu 80 % nákladov z ceny, ktorú prepláca poisťovňa nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, t. j. pacientom SANOMu.

 

Nemocnica SANOM negarantuje refundáciu nákladov.

Refundácia prebieha v zmysle poistného vzťahu pacienta a poisťovne Dôvera.

 

Postup a kritéria pre poskytnutie príspevku na refundáciu štandardnej ústavnej starostlivosti

Poistenec musí požiadať minimálne 10 pracovných dní pred poskytnutím plánovanej zdravotnej starostlivosti (rehabilitačnej hospitalizácie) prostredníctvom elektronickej pobočky Dôvery alebo osobným podaním na ktorejkoľvek pobočke Dôvery. Žiadosť musí obsahovať rehabilitačný plán, pečiatku a podpis nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. nájdete TU

 

 1. Pred nástupom na hospitalizáciu dostane prísľub refundácie nákladov štandardnej ústavnej starostlivosti.
 2. Poistenec absolvuje rehabilitáciu, ktorú uhradí v plnej výške (pred nástupom na hospitalizáciu alebo najneskôr v deň nástupu na hospitalizáciu).
 3. Po prepustení z nemocnice poistenec doručí kompletnú žiadosť a dokumentáciu poisťovni Dôvera, ktorá musí obsahovať:
 • odporúčanie na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti (výmenný lístok) od obvodného lekára,
 • lekársku správu,
 • faktúru s doložením dokladu o úhrade, príp. pokladničný doklad.
 1. Dôvera poskytne poistencom refundáciu najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doloženia dokladov o úhrade zdravotnej starostlivosti a kompletnej dokumentácie.

 

Výška refundácie nákladov poistencov Dôvery za štandardnú ústavnú starostlivosť

Poistenci Dôvery do 30 dní po náhlej cievnej mozgovej príhode (lôžkodeň) 92 €

Poistenci Dôvery do 90 dní po náhlej cievnej mozgovej príhode (lôžkodeň) 72 - 76

Poistenci Dôvery nad 90 dní po náhlej cievnej mozgovej príhode (lôžkodeň) 32 – 50 €     

Poistenci Dôvery po operácií TEP bedrového alebo kolenného kĺbu (lôžkodeň) 72 €

Ďalšie vybrané operácie na pohybovom aparáte, chrbtici a nervovom systéme 72 - 76

s pretrvávajúcou neurologickou symptomatológiou (lôžkodeň)

 

UPOZORNENIE: Pacient nesmie v minulosti absolvovať podobnú rehabilitačnú liečbu v špecializovanom zariadení v súvislosti s diagnózou, pre ktorú má byť hospitalizovaný (prírodné, jódové kúpele Číž, Vitalita Lehnice, NRC Kováčová, príp. rehabilitačná nemocnica Hlohovec).

 

V prípade bližších informácií ohľadom refundácie, kontaktujte priamo poisťovňu Dôvera.