Logopedické programy


Našim klientom ponúkame 4 logopedické programy, ktoré sa líšia v intenzite a komplexnosti. Sedenia prebiehajú individuálnou formou.

 

Pri zakúpení logopedických programov LOGO BASIC a LOGO COGNI PLUS do 30.4.2024 ponúkame 15 % zľavu.

 

LOGO BASIC BALÍK 2 týždne

Intenzívny program zameraný na zlepšenie narušenej komunikačnej schopnosti. Program je vhodný pre klienta i v chronickom štádiu.

Balík zahŕňa: (1 x vstupné a výstupné vyšetrenie logopédom, 6 x logopedickú terapiu v trvaní 60 min, 1 x set úloh a cvičení).

Cena balíka je 561,00 €.

Cena balíka so zľavou 475,00 €.

 

LOGO BASIC BALÍK 3 týždne

Intenzívny program zameraný na zlepšenie narušenej komunikačnej schopnosti. Vhodný najmä pre klientov v akútnom štádiu.

Balík zahŕňa: (1 x vstupné a výstupné vyšetrenie logopédom, 10 x logopedickú terapiu v trvaní 60 min, 1 x set úloh a cvičení).

Cena balíka je 822,00 €.

Cena balíka so zľavou 700,00 €.

 

 


 

 

Pri poškodeniach mozgu pomerne často dochádza i k zníženiu kognitívnych schopností, čo môže spomaľovať obnovenie komunikačnej schopnosti. 

 

Komunikačná schopnosť, jazykové procesy sú podporované kognitívnymi funkciami - pozornosť, pamäť, exekutívne funkcie. Kognitívne procesy patria medzi základné funkcie nášho mozgu, zohrávajú rozhodujúcu úlohu v našom každodennom fungovaní. Predstavujú viaceré mentálne schopnosti, vrátane učenia, myslenia, uvažovania, pozornosti, zapamätania, riešenia problémov a rozhodovania. Môžu byť prítomné i ťažkosti pri dodržaní témy rozhovoru, na úrovni informatívností výpovedí, pri pochopení obrazného jazyka a pod.

 

Ponúkame 2 špeciálne komplexné programy s týmto zameraním.

 

 

LOGO COGNI PLUS BALÍK 2 týždne

Špeciálny program s komplexným a systematickým zameraním na zlepšenie komunikačnej schopnosti a kognitívnych schopností. Spája intenzívnu logopedickú terapiu a psychoterapeutické metódy, ktoré pôsobia na kognitívne funkcie a tým maximalizujú efekt terapie.

Balík zahŕňa: (1 x vstupné a výstupné vyšetrenie logopédom, 1 x vstupné a výstupné vyšetrenie špeciálnym pedagógom, 6 x logopedickú terapiu v trvaní 30 min, 6 x kognitívnu terapiu v trvaní 30 min, 1 x set úloh a cvičení).

Cena balíka je 539,00 €.

Cena balíka so zľavou 460,00 €.

 

LOGO COGNI PLUS BALÍK 3 týždne

Intenzívny špeciálny program s komplexným a systematickým zameraním na zlepšenie komunikačnej schopnosti v kombinácii s kognitívnymi schopnosťami. Program je určený pre klientov, ktorí vnímajú ťažkosti na úrovni komunikačnej schopnosti a kognitívnych funkcií pri každodenných aktivitách.

Balík zahŕňa: (1 x vstupné a výstupné vyšetrenie logopédom, 1 x vstupné a výstupné vyšetrenie špeciálnym pedagógom, 10 x logopedickú terapiu v trvaní 30 min, 10 x kognitívnu terapiu v trvaní 30 min, 1 x set úloh a cvičení).

Cena balíka je 759,00 €.

Cena balíka so zľavou 650,00 €.

 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.

 

Logopéd:

Mgr. Marta Fartelová

Mgr. Lucia Kaščáková

 

Kontakt:

E: recepcia@sanom.sk

T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317