STABILIZÁCIA SKLERÓZY MULTIPLEX POMOCOU KOMPLEXNEJ REHABILITÁCIE


Nemocnica SANOM ponúka komplexný neurorehabilitačný program pre pacientov so sklerózou multiplex, ktorý vedie k významnému zlepšeniu klinických prejavov sklerózy multiplex a udržaní aktívneho a kvalitného života. Dĺžka hospitalizácie je 3 týždne a môže byť predĺžená za podmienok, že pacient je schopný v rehabilitácii pokračovať.

 

Má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Union a Dôvera (hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Union a Dôvery). Poistenci Dôvery musia k Žiadosti o hospitalizáciu priložiť výsledky FIM TESTU (príp. priložený celý test) a EDSS, ktorý im vypíše neurológ.

 

Cena programu pre samoplatcov s ubytovaním a stravou na deň je 121 eur (možnosť doplatiť za samostatnú izbu alebo apartmán podľa platného cenníka na webovej stránke).

 

Neurorehabilitácia je zameraná na upevnenie a zlepšenie celkovej kondície a koordináciu pohybov - individuálny terapeutický prístup. Moderné robotické prístroje zaisťujú zlepšenie stability postoja stereotypu chôdze a schopnosti pracovať s ťažiskom tela. Pohybovú terapiu doplňuje zložka kognitívneho tréningu a psychoterapie, ktorá v značnej miere prispieva k maximalizácii výsledkov terapie.

 

V rámci širokého spektra klinického obrazu pacienta ponúkame cielené rehabilitačné programy zamerané na:

 

  1. Stabilitu stoja, rovnováhy a istotu pri chôdzi –  pacienti sa učia zlepšovať koordináciu pohybu a vďaka individuálnemu prístupu dosahujú maximálne výsledky pri reedukácii stereotypu chôdze. Prostredníctvom technológie spätnej väzby pacient trénuje celú zmenu ťažiska tela.

 

  1. Kognitívny tréning – prebieha pod vedením terapeuta a je prispôsobený individuálnym potrebám každého pacienta. Ak je poškodená pamäť, môžu byť narušené exekutívne funkcie mozgu. Tréning kognitívnych funkcií a práce s emóciami sú dôležitou súčasťou procesu zotavovania sa a skvalitňovania života ľudí po poškodení mozgu.

 

  1. Rozvoj hrubej a jemnej motoriky – pacientovi napomáha k rozvoju a schopností zvládať aktivity každodenného života. Prostredníctvom posilnenia a obnovenia schopnosti sebaobsluhy navrátime človeku pocity úspechu, samostatnosti a radosti.

 

  1. Stabilizáciu a zvýšenie celkovej kondície – rehabilitácia prebieha s cieľom minimalizácie pohybových  deficitov zameraná na motorické dysfunkcie spôsobené neurologickými ochoreniami.

 

Ako sa k nám dostanete:

Žiadosť na webovej stránke musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a poslať na prijempacientov@sanom.sk so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok. Po posúdení žiadosti lekárom Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.