Rehabilitačné programy pre samoplatcov na žiadosť pacienta


Programy sú vhodné pre pacientov s nasledujúcimi ochoreniami:

 • centrálneho nervového systému,
 • periférneho nervového systému,
 • poúrazové stavy,
 • stavy po operáciách chrbtice,
 • stavy po operáciách a náhradách váhonosných kĺbov,
 • stavy po amputáciách končatín,
 • vertebrogénne ochorenia,
 • degeneratívne ochorenia.

 

Cieľom týchto programov je v čo najkratšej dobe:

 • dosiahnuť maximálne možné zlepšenie fyzických schopností,
 • znížiť bolesť,
 • zlepšiť sebestačnosť pacienta, a tým harmonizovať jeho psychiku,
 • zvýšiť kvalitu pohybu stereotypu.

 

Efekty cielenej rehabilitácie:

 • zlepšenie sebestačnosti,
 • rozvoj hrubej a jemnej motoriky,
 • obnovenie správnych pohybových návykov,
 • koordinácia pohybu a rovnováhy,
 • zvýšenie svalovej sily.

 


 

Žiadosť o hospitalizáciu musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a poslať na prijempacientov@sanom.sk so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok.

 

Po posúdení žiadosti primárom budete kontaktovaný referentom prijímacej kancelárie a navrhneme Vám vhodný program práve pre Vás.

 


 

Neviete si vybrať správny program?
Pošlite si Žiadosť o hospitalizáciu a my Vám poradíme.