Plánovaná hospitalizácia z domu


Na hospitalizáciu v SANOM môže objednať pacienta obvodný/ošetrujúci lekár zaslaním vyplneného formuláru

 

ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM  (v prílohe) zaslaním na e-mail:

 

prijempacientov@sanom.sk

 

Odpoveď na žiadosť oznámime ošetrujúcemu lekárovi/pacientovi do 5 pracovných dní.


Prílohy