Plánovaná hospitalizácia z domu


Na hospitalizáciu v SANOM môže objednať pacienta obvodný lekár/špecialista zaslaním vyplneného formulára ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM (v prílohe) zaslaním na e-mail: prijempacientov@sanom.sk .

 

K žiadosti je potrebné doložiť lekárske správy k hlavnej diagnóze pacienta, nie staršie ako 1 rok (ak bol pacient hospitalizovaný v nemocnici, tak aj prepúšťaciu správu z nemocnice alebo z pobytu v rehabilitačnom zariadení).

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poisťovňou Union. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazoch, pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou, po operáciách pohybového aparátu, pri poruchách periférneho nervového systému. 

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

 


Prílohy