Plánovaná hospitalizácia z domu


Na hospitalizáciu v SANOM môže objednať pacienta obvodný lekár/špecialista zaslaním vyplneného formulára ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM  (v prílohe) zaslaním na e-mail: prijempacientov@sanom.sk .

 

K žiadosti je potrebné doložiť lekárske správy k hlavnej diagnóze pacienta, nie staršie ako 1 rok (ak bol pacient hospitalizovaný v nemocnici, tak aj prepúšťaciu správu z nemocnice alebo z pobytu v rehabilitačnom zariadení).

 

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, prebiehajú rokovania aj s poisťovňami Union a Dôvera.


Prílohy