Ambulantné vyšetrenie


Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred.

 

 

Objednať sa môžete:

 

 

 

K vstupnému vyšetreniu si treba priniesť:

  • výmenný lístok od ošetrujúceho lekára
  • doklad totožnosti
  • preukaz poistenca
  • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu