Ambulantné vyšetrenie


Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred.

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poisťovňou Union. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazoch, pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou, po operáciách pohybového aparátu, pri poruchách periférneho nervového systému. 

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

Objednať sa môžete:

 

K vstupnému vyšetreniu si treba priniesť:

  • výmenný lístok od ošetrujúceho lekára (VšZP, Union, Dôvera)
  • doklad totožnosti
  • preukaz poistenca
  • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu.