Ambulantné vyšetrenie


Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred.

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poisťovňou Union. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazoch, pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou, po operáciách pohybového aparátu, pri poruchách periférneho nervového systému. 

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

Objednať sa môžete:

 

K vstupnému vyšetreniu si treba priniesť:

 • výmenný lístok od ošetrujúceho lekára
 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • V nadväznosti na Usmernenie MZ SR zo dňa 26.4.22 k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancií nemocníc platia nasledujúce pokyny:

  • Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora. 
  • Indikácia na testovanie pacienta v ústavnom zdravotníckom zariadení je plne v kompetencii lekára PZS, v ktorom sa uskutoční zdravotný výkon.
  • Indikácia na testovanie má byť určená najmä na základe existujúcich klinických príznakov, respektíve od závažnosti plánovaného zdravotného výkonu. V prípade ak PZS test vyžaduje, vykoná takéto testovanie priamo vo svojom
   zdravotníckom zariadení.
  • V prípade príznakov respiračného infektu si musí pacient dohovoriť náhradný termín. 

 

V rámci aktuálnej situácie je v nemocnici povinný respirátor a negatívny antigenový test nie starší ako 24 hodín!