Ambulantné vyšetrenie


Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred.

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, prebiehajú rokovania aj s poisťovňami Union a Dôvera.

 

Objednať sa môžete:

 

 K vstupnému vyšetreniu si treba priniesť:

 • výmenný lístok od ošetrujúceho lekára
 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • v prípade, že nie ste zaočkovaný proti COVID 19 alebo ste prekonali COVID 19 pred viac ako 180 dňami je nevyhnutné predložiť PCR test nie starší ako 72 hodín alebo Ag test nie starší ako 24 hodín.

 • v nadväznosti na Usmernenie MZ SR zo dňa 10.12.21 k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancií nemocníc platia nasledujúce pokyny :

  • neočkovaný alebo nekompletne očkovaný pacient sa musí preukázať aktuálnym AG testom, aj keď nemá príznaky
  • kompletne očkovaný, alebo prekonaný pacient sa musí preukázať tiež AG testom, aj keď nemá príznaky
  • v prípade príznakov respiračného infektu si musí pacient dohovoriť náhradný termín

   

V rámci aktuálnej situácie je v nemocnici povinný respirátor!

 
Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, prebiehajú rokovania aj s poisťovňami Union a Dôvera.