Ambulantné vyšetrenie


Na ambulantné vyšetrenie sa treba objednať vopred.

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, prebiehajú rokovania aj s poisťovňami Union a Dôvera.

 

Objednať sa môžete:

 

 K vstupnému vyšetreniu si treba priniesť:

 • výmenný lístok od ošetrujúceho lekára
 • doklad totožnosti
 • preukaz poistenca
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu
 • V nadväznosti na Usmernenie MZ SR zo dňa 26.4.22 k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancií nemocníc platia nasledujúce pokyny:

  • Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora. 
  • Indikácia na testovanie pacienta v ústavnom zdravotníckom zariadení je plne v kompetencii lekára PZS, v ktorom sa uskutoční zdravotný výkon.
  • Indikácia na testovanie má byť určená najmä na základe existujúcich klinických príznakov, respektíve od závažnosti plánovaného zdravotného výkonu. V prípade ak PZS test vyžaduje, vykoná takéto testovanie priamo vo svojom
   zdravotníckom zariadení.
  • V prípade príznakov respiračného infektu si musí pacient dohovoriť náhradný termín. 

V rámci aktuálnej situácie je v nemocnici povinný respirátor!

 
Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, prebiehajú rokovania aj s poisťovňami Union a Dôvera.