Ambulancia FBLR


Lekár vykoná komplexné vyšetrenie pohybového aparátu,  stanoví diagnózu a stupeň postihnutia, zabezpečí kineziologický rozbor, vypracuje individuálny rehabilitačný program v závislosti od diagnózy pacienta, resp. zváži hospitalizáciu priamo v našej nemocnici  a udelí termín. Samozrejmosťou je edukácia pacienta lekárom o činnostiach, ktoré pacient vykonáva nesprávne alebo so zlým stereotypom. Lekár  určí druh, dĺžku a intenzitu podania rôznych procedúr a  fyzioterapie. Podľa stavu pacienta sa ordinuje infúzna terapia v našom infúznom dennom stacionári. Na ambulancii FBLR sa vykonáva manuálna manipulačná terapia, laseroterapia vysokovýkonným laserom IV. triedy M6, terapia rázovou vlnou, plynové injekcie, obstreky s kolagénovým roztokom Guna, aplikácia biodermálnych  nití pri bolestiach pohybového aparátu. Podľa rozpisu individuálneho rehabilitačného plánu sa pacientovi vystaví harmonogram liečebného plánu s načasovaním procedúr. Po absolvovaní procedúr nasleduje kontrolné vyšetrenie pacienta, určujú sa ďalšie možnosti rehabilitácie, predpíšu sa zdravotnícke pomôcky a medikamentózna terapia.

 

 

Poistenci VšZP, Unionu a Dôvery:

  • Ambulantné vyšetrenie – bez doplatku
  • výmenný lístok od ošetrujúceho lekára        

Samoplatcovia:

  • Ambulantné vyšetrenie / 66 €

 

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok

8.00 - 14.00

Obedňajšia prestávka

12.00 - 12.30

 

Lekár FBLR

MUDr. Peter Bahul

 

Kontakt:

E: recepcia@sanom.sk

T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317