Ochorenia centrálneho nervového systému


Patria sem:

 • Stavy po cievnej mozgovej príhode
 • Sclerosis Multiplex /roztrúsena skleróza alebo iné demyelinizačné choroby
 • Systémové atrofie prvotne postihujúce CNS
 • Stavy po kranio-cerebrálnych traumách a operáciách
 • Detská mozgová obrna

 

Poskytovaná liečba:

 • Individuálny rehabilitačný plán
 • Vyšetrenie neurológom
 • Logopedická intervencia
 • Psychologická poradňa
 • Liečebný telocvik s fyzioterapeutom pomocou špeciálnych metód
 • Kondičný tréning pomocou moderných strojov
 • Cvičenie na robotických strojoch
 • Ergoterapia
 • Fyzikálne procedúry
 • Laseroterapia
 • Hydroterapia pomocou suchej vane a víriviek na ruky a nohy
 • Kineziotejping
 • Snoezelen 


category Rehabilitácia doma