SANOM - špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
SANOM - špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
 Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Príjemné bezbariérové prostredie
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Komplexná zdravotná starostlivosť pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Komplexná zdravotná starostlivosť pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Staň sa členom nášho tímu A ZÍSKAJ BENEFITY
Staň sa členom nášho tímu A ZÍSKAJ BENEFITY

Vitajte v SANOMe


SANOM je špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR).

Je zameraná na zdravotnú starostlivosť v oblasti liečebnej rehabilitácie, pričom tento jedinečný projekt čerpá zo skúseností svojho zakladateľa Sanatoria Klimkovice, ktorý už desiatky rokov takúto starostlivosť zabezpečuje v Českej republike. SANOM predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva novú špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií. Poskytuje neurorehabiličnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu.

 

Nemocnica SANOM je vybavená najmodernejším robotickým prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje aplikovanie inovatívnych, patentovo chránených liečebných postupov s vysokou efektivitou a s cieĺom minimalizácie funkčných deficitov  pohybového aparátu po cievnych mozgových príhodách, úrazoch, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikáciách.


category Špecializovaná nemocnica v odbore FBLR
category Partneri
category Galéria
category Exteriéry nemocnice
category Interiéry nemocnice
category Okolie
category Priebeh rekonštrukcie
category Slávnostné otvorenie nemocnice SANOM 7. 9. 2021
category Poskytovanie informácií o zdravotnom stave
category Ochrana osobných údajov
category Informačná povinnosť _Zamestnanec, bývalý zamestnanec alebo ich blízka osoba
category Informačná povinnosť _Uchádzač o zamestnanie
category Informačná povinnosť _Pacient alebo ním poverená osoba
category Informačná povinnosť _Lekár žiadajúci o hospitalizáciu pacienta z inej nemocnice
category Informačná povinnosť _Dodávateľ alebo jeho zamestnanec
category Informačná povinnosť _Užívateľ webových stránok a sociálnych sietí SANOM
category Informačná povinnosť _Osoba monitorovaná kamerovým systémom
category Často kladené otázky
category Charta práv pacienta
category O nás v médiách
category Tlačové správy
category Dotazník spokojnosti