EMG vyšetrenie


Elektromyografia (EMG) je diagnostická metóda, ktorá meria elektrickú aktivitu svalov a nervov. Používa sa na identifikáciu a hodnotenie poškodenia nervov a svalov.


Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Unionu a Dôvery je EMG vyšetrenie plne hradené poisťovňou. K vyšetreniu je nevyhnutné priniesť výmenný lístok od ošetrujúceho lekára.


Vyšetrujeme:


Polyneuropatia


Polyneuropatia je ochorenie, ktoré postihuje viaceré periférne nervy súčasne. Symptómy môžu zahŕňať slabosť, znecitlivenie a bolesti, ktoré začínajú v rukách alebo nohách a postupne sa šíria nahor. EMG vyšetrenie pomáha presne určiť rozsah a charakter poškodenia nervov.

 

Syndróm karpalného tunela


Syndróm karpálneho tunela je stav spôsobený tlakom na nervus medianus v zápästí, čo vedie k bolestiam, slabosti a znecitliveniu v ruke a prstoch. EMG vyšetrenie umožňuje určiť stupeň poškodenia nervu a napomáha pri rozhodovaní o najvhodnejšej liečbe.

 

Tetánia


Tetánia je stav, pri ktorom dochádza k zvýšenej dráždivosti nervov a svalov, čo vedie k neúmyselným svalovým sťahom a kŕčom. EMG vyšetrenie dokáže odhaliť abnormálne svalové aktivity a pomôcť diagnostikovať tetániu.

 

Lekár:
MUDr. Alexandra Vantrobová

 

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 13:30 – 14:30
Streda: 13:30 – 14:30


Objednanie:
telefonicky: 02/ 3212 3900
e-mailom: recepcia@sanom.sk