Verejný prísľub


Stabilizačný príspevok pre zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach

 

Na základe ustanovenia § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Nemocnica Sanom s. r. o. vyhlasuje verejný prísľub, ktorého plné znenie sa nachádza v odkaze nižšie. Prílohou tohoto prísľubu je Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku. Upozorňujeme zamestnancov, že momentálne táto dohoda prechádza precizovaním jednotlivých ustanovení predmetnej dohody. Finálna verzia a ďalšie pokynu budú zverejnené v najbližších dňoch. 

 

Zverejnené dňa: 13.12.2022


Prílohy
pdfVerejný prísľub [pdf, 1296 kB]