NOVINKA – Tréning pamäti a kognitívny tréning v neurorehabilitácii


Kognitívne alebo poznávacie procesy patria medzi základné funkcie nášho mozgu, umožňujú nám vnímať okolitý svet, plánovať naše jednanie a vstupovať do interakcie s ostatnými ľuďmi.

Jednotlivé kognitívne funkcie sú umiestnené v rôznych častiach mozgu a tak poranenie môže poškodiť všetky alebo niektoré z nich. Pri poranení mozgu je veľmi častá znížená schopnosť sústredenia, spolu s neschopnosťou zamerať pozornosť na viac ako jednu aktivitu. Ak je poškodená pamäť, môžu byť narušené exekutívne funkcie mozgu. Tréning kognitívnych funkcií a práce s emóciami sú dôležitou súčasťou procesu zotavovania sa a skvalitňovania života ľudí po poškodení mozgu.

Tréning kognitívnych funkcií je určený pre pacientov, ktorí pociťujú obtiaž s kognitívnymi funkciami, napr. pri práci, štúdiu alebo v bežnom živote.

 

Priebeh tréningu:

Tréning kognitívnych funkcií je realizovaný pomocou špeciálneho počítačového programu CogniPlus, ktorý je jedným z najmodernejších a najkvalitnejších nástrojov pre kognitívny tréning a rehabilitáciu. K dispozícii je 14 tréningových programov, ktoré pracujú s multimediálnymi 3D technológiami. Tréning je individuálny a nastavený pre každého pacienta – systém rozpozná aktuálnu úroveň schopností pacienta a adaptívne sa mu prispôsobí. Tréning je zameraný na špecifické deficity jednotlivých funkcií. Tréningové programy s využitím počítača prebiehajú pod odborným vedením a nevyžadujú počítačové znalosti.

 

 

Cieľ programu:

Zlepšenie fungovania kognitívnych funkcií a ich systematické trénovanie. Podpora samotného riešenia cvičení, kompetencií a silných stránok pacienta.