Logopédia pre dospelých


Poskytujeme komplexnú logopedickú starostlivosť klientom s neurogénnymi poruchami komunikácie pri ložiskovom poškodení mozgu (CMP, traumatické poškodenie mozgu, nádorové ochorenia mozgu), neurodegeneratívnych a neuromuskulárnych ochoreniach, klientom s ľahkými kognitívnymi deficitmi (MCI) rôznej etiológie, klientom s ľahkými poruchami prehĺtania. 

 

Logopedická starostlivosť je zameraná predovšetkým na:

  • AFÁZIE, ALEXIE, AGRAFIE, AKALKÚLIE
  • ZÍSKANÉ DYZARTRIE
  • KOGNITÍVNO-KOMUNIKAČNÉ DEFICITY
  • APRAXIE
  • PORUCHY OROFACIÁLNEJ OBLASTI - myofunkčné poruchy, poruchy mozgových nervov

 

Narušenie schopnosti komunikovať sa môže prejavovať v rôznej miere a spôsobe, v závislosti od miesta a rozsahu poškodeniu mozgu. 

 

Logopéd na základe vstupného vyšetrenia navrhne adekvátnu terapiu - intenzitu a frekvenciu sedení.

Cieľom je odstrániť, zmierniť alebo kompenzovať deficit, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť komunikovať.

 

Našim klientom ponúkame 4 logopedické programy, ktoré sa líšia v intenzite a komplexnosti. Viac o našich programoch sa dozviete TU: Ambulancia logopédie