Relaxačné metódy pre hospitalizovaných pacientov


S využitím relaxačných techník vytvárame priestor našim pacientom znižovať aktivity sympatického nervového systému, čo vedie z eliminácii stresu. Pracujeme s Jacobsonovou progresívnou svalovou relaxáciou, ponúkame Schultzov autogénny tréning, dychové techniky a Feldenkreisovu metódu.

 

Aplikáciou relaxačných metód pomáhame pacientom znížiť stres a zvýšiť účinnosť liečebných postupov.

 

Relaxačné techniky pomáhajú pacientom znížiť úroveň stresu. Pri strese ide o ohrozenie homeostázy organizmu. Zásadnú rolu vo fyziologickej reakcii na stres hrá predovšetkým nervový, endokrinný a imunitný  systém a tie sú navzájom prepojené.

 

Stresová aktivácia ovplyvňuje aj dýchací, gastrointestinálny aj systém obličiek. Stresové reakcie zahŕňajú aktiváciu sympatického nervového systému a hypotalamo - pituitárne adrenalínového systému.

 

Relaxačné techniky predstavujú použitie nefarmakologických metód na zníženie následkov fyziologického alebo psychologického stresu.