Aktuálne opatrenia - COVID-19


!!!Návštevy povolené!!!

 

Od 09.05.2022 sú v SANOMe povolené návštevy s povinnosťou prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.
 
V čase 15:30 - 16:30 je možnosť navštíviť pacienta na izbe.
 
Návštevné hodiny:
PONDELOK – PIATOK 15:00 – 18:00
SOBOTA – NEDEĽA 14:00 – 18:00
 
Počas návštevných hodín je možnosť posedenia v kaviarni na prízemí.
Každý odchod z oddelenia sa musí nahlásiť službukonajúcej sestre.