Plynové injekcie


Sú jednou z veľmi účinných foriem rehabilitácie. Princíp karboxyterapie /plynové injekcie/ je aplikácia medicinálneho oxidu uhličitého – CO2 do podkožného tkaniva maličkými ihličkami. Táto terapeutická metóda nevyžaduje žiadnu anestéziu, je bezpečná, netoxická. Používa sa pri liečbe pohybového ústrojenstva, v dermatológii a estetickej medicíne. Efekt sa dostaví vo forme pozitívnych účinkov často už po 1 – 2 aplikáciách, kedy sa už prejavuje výrazná úľava od bolesti, zlepšenie pohyblivosti. Vhodná je aplikácia 5 – 10 – 12 procedúr.

 

Liečebné účinky:

 • výrazná úľava od bolesti,
 • zlepšenie pohybového aparátu a lokálneho prietoku krvi a prekrvenia,
 • zvýšenie množstva kyslíka v pokožke,
 • zlepšenie pružnosti pokožky,
 • výborné výsledky pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov a chrbtice,
 • zlepšenie pri ischemických chorobách dolných končatín,
 • zlepšenie bolestí pri migréne, bolestiach hlavy.

 

Indikácie:

 • poruchy chrbtice, kĺbov,
 • poruchy prekrvenia končatín,
 • bolesti hlavy a šije.

 

Kontraindikácie:

 • kardiálna dekompenzácia,
 • krvácavé stavy a užívanie antikoagulancií,
 • ťažké formy cukrovky,
 • výrazné edémy,
 • gravidita do piateho mesiaca,
 • ochorenia štítnej žľazy,
 • epilepsia,
 • akútna tromboflebitída.

 

Pokyny pre pacienta pred karboxyterapiou:

 • Pred podaním nesmiete mať žiadne akútne ochorenie, horúčku ani zvýšenú teplotu, akútne kožné ochorenie /herpes simplex alebo zoster/.
 • Pred podaním treba informovať zdravotnícky personál o užívaných liekoch a alergiách.

 

Každý pacient pred podávaním plynových injekcií musí absolvovať konzultačné vyšetrenie v trvaní 10 – 15 min.

Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Unionu je konztultačné vyšetrenie plne hradené poisťovňou. K vyšetreniu je nevyhnutné priniesť výmenný lístok od ošetrujúceho lekára. 

 

Ku konzultačnému vyšetreniu si treba priniesť:

výmenný lístok od ošetrujúceho lekára (poistenci VšZP, Unionu) a preukaz poistenca.

 

Procedúru si pacient hradí sám, nie je hradená zdravotnými poisťovňami.

 

Podanie 1 ks plynovej injekcie: 9 €

 

Objednať sa môžete:

 

Pokyny pre pacienta po podaní karboxyterapie:

 • Po zákroku oddychujte 30 minút.
 • V deň zákroku treba piť veľa tekutín, ideálne je nesýtená a nesladená voda alebo čaj.
 • V prípade, že sa nebudete dobre cítiť alebo budete v mieste vpichu cítiť bolestivosť alebo sa vyskytnú iné nežiadúce účinky, tak treba tieto skutočnosti nahlásiť lekárovi.

 

Nežiadúce účinky:

 • V ošetrovaných oblastiach sa môžu vyskytnúť drobné modriny.
 • Počas priebehu aplikácie je možné niekedy pociťovať mrazenie, pálenie alebo svrbenie, ktoré po chvíli ustane.