Pozastavenie ambulantných rehabilitácií


Momentálne sú ambulantné rehabilitácie pozastavené z kapacitných dôvodov.