CI Therapy jedine v SANOME


CI Therapy (Constraint – Induced Movement Therapy) alebo nútené navodenie terapie je unikátny súhrn rehabilitačných techník, ktoré výrazným spôsobom redukujú deficit poškodenej končatiny po cievnej mozgovej príhode, pri ochorení sklerózy multiplex alebo stavu po traumatickom poškodení mozgu.

 

Viac informácií TU.

SANOM je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré ponúka unikátnu CI Therapy.