NOVINKA - Špecializovaný terapeutický program aj pre doprovod


Špecializovaný terapeutický program,

 

ktorý je určený nielen pre pacientov, ale aj pre ich doprovod. Je vhodný u pacientov so  závažným neurologickým deficitom. Program je zameraný na edukáciu a následné praktické zvládnutie základných opatrovateľských a zdravotných úkonov s pacientom. Ďalej bude doprovod prítomný najmä pri všetkých individuálnych procedúrach, ako je ergoterapia, cvičenie a vertikalizácia. Získa tak predstavu o tom, čo pacient fyzicky zvláda, koľko a akej pomoci potrebuje od druhej osoby. Zoznámi sa s vhodnými cvikmi, ktoré potom môže následne trénovať v domácom prostredí. Pohybový tréning pacientov s ťažším neurologickým deficitom je časovo náročný  a rozhodne nekončí po relatívne krátkom pobyte v rehabilitačnom zariadení.

 

V rámci programu ponúkame pre doprovod:

 

 1. Edukáciu a zácvik ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta, ktorý zahŕňa:

 

 • základy opatrovateľskej starostlivosti,
 • nácvik polohovania pacienta,
 • nácvik základných hygienických činností,
 • nácvik obliekania a pomoc pri jedení.

V prípade záujmu sú k  dispozícii pomôcky, ktoré sa dajú aj zakúpiť na recepcii.  

 

 1. Účasť doprovodu na terapiách s pacientom zahŕňa:

 

 • edukáciu doprovodu v terapeutickej činnosti v rámci pomoci terapeutom pri cvičení,
 • nácvik jednoduchých cvikov v domácom prostredí,
 • nácvik vertikalizácie, presunov pacienta a miera zapojenia  dopomoci druhej osoby,
 • nácvik chôdze a charakter dopomoci druhej osoby,
 • edukácia ohľadne pomôcok pre cvičenie, vertikalizáciu či chôdzu.

 

Doprovod je ubytovaný spolu s pacientom a počas pobytu  trénuje zručnosti, ku ktorým bol edukovaný. Edukácia a zaškoľovanie doprovodu pacienta je bezplatné a  je súčasťou špecializovaného terapeutického programu pre pacienta. Uhrádza sa ubytovanie a v prípade záujmu je možnosť priplatiť si stravu. Psychický stav pacienta má nesmierny vplyv na priebeh a zvládanie ťažkých životných situácií. Je preukázateľné, že prítomnosť doprovodu významne vplýva na zvládanie a priebeh rehabilitácie pacienta. Sprevádzanie pacienta počas hospitalizácie nie je štandardom v nemocniciach, preto sme vytvorili komfortnejšie ubytovanie v podobe apartmánu, ktorý je za príplatok. Poskytuje väčší priestor a súkromie pre pacienta  s doprovodom.