Objednávanie pacientov


Prijímame pacientov vo vekovej kategórii 18+.

 

Informácie k ambulantnému vyšetreniu nájdete TU .

 

Informácie k hospitalizácii nájdete TU .

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so všetkými poisťovňami - Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou a poisťovňou Union. Liečebná neurorehabilitácia trvá 21 až 60 dní  a je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Union

 

Poistencom VšZP a Union je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

  • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
  • pooperačných a poúrazových stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou,
  • po operáciách pohybového aparátu,
  • pri demyelinizačných a iných postihnutiach centrálneho nervového systému. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Union podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok.

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov VšZP a Union nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

 

poisťovňa Dôvera

 

Poistencom Dôvery je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

  • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
  • po operáciách chrbtice,
  • po operáciách pohybového aparátu,
  • po poškodení nervov s ochrnutím končatiny.

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Dôvery podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu Barthelovej test, ktorý je súčasťou žiadosti musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok. 

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

 


category Ambulantné vyšetrenie
category Hospitalizácia