Ambulancia klinickej psychológie


Oddelenie klinickej psychológie poskytuje ambulantnú a konziliárnu činnosť v  odbore klinická psychológia pre všetky vekové kategórie pre pacientov liečených ambulantnou formou aj pri hospitalizácii.  

Zaoberá sa psychodiagnostikou (psychologické vyšetrenie je nevyhnutné pri posúdení stavu psychických funkcií a ich zmien deterioračnými vplyvmi niektorých neurologických a procesuálnych ochorení, pri traumatickom a toxickom poškodení mozgu), psychoterapiou a sekundárnou prevenciou a posilnením duševného zdravia. Oddelenie klinickej psychológie je  školiacim pracoviskom ďalšieho vzdelávania psychológov Fakulty psychológie Paneurópskej Vysokej školy v Bratislave.

Oddelenie poskytuje aj špeciálnu psychoterapeutickú starostlivosť od relaxačných techník, cez racionálnu terapiu, krízové intervencie až po systematické vedenie u pacientov v akútnych stavoch i v prípade chronických psychických a behaviorálnych porúch. Ambulancia klinickej psychológie poskytuje:

 

  • Psychodiagnostické vyšetrenie psychických funkcií, kognitívnych deficitov, rysov osobnosti a psychopatológie
  • Individuálnu psychoterapiu úzkostných stavov, depresií, stresom podmienených a somatoformných porúch, porúch osobnosti
  • Rodinnú terapiu pri ochorení člena rodiny
  • Preventívnu psychodiagnostiku
  • Podpornú terapiu pri riešení závažných životných situácií
  • Podporné psychologické vedenie pri klientoch so závažným ochorením
  • Nácvik relaxačných techník, komunikačných zručností, zlepšenia sebareflexie
  • Psychologické vyšetrenia k posúdeniu psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností

 

Klinický psychológ:

Mgr. Johana Kičinková

 

Kontakt:

E: recepcia@sanom.sk

T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317