Nemocnica SANOM  Jedinečná na Slovensku
Nemocnica SANOM Jedinečná na Slovensku
 Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Najmodernejšie technológie a trendy liečebnej rehabilitácie
Príjemné bezbariérové prostredie
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Výhody pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Výhody pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Hľadáme hlavného fyzioterapeuta
Hľadáme hlavného fyzioterapeuta

TS_Návšteva ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského


Tlačová správa

29. 11. 2021, Bratislava

 

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský spolu s vedúcou kancelárie ministra Vierou Adamovou dnes navštívil neurorehabilitačnú nemocnicu, ktorá bola otvorená 7. septembra 2021 v Bratislave.

V sprievode vedenia nemocnice si prezrel jednotlivé ambulancie, rehabilitačné sály, porozprával sa s personálom i s niektorými pacientami.

 

 

SANOM predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva novú špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), ktorej ambíciou je poskytovanie liečebnej starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu prostredníctvom súčasných trendov v tejto oblasti a najmodernejšieho robotického vybavenia.

 

Rehabilitácia je zameraná najmä na ochorenia centrálneho nervového systému, ochorenia periférneho nervového systému, poúrazové stavy, stavy po operáciách chrbtice a iných  neurochirurgických zákrokoch, stavy po operáciách a náhradách váhonosných kĺbov, stavy po amputáciách končatín, vertebrogénne ochorenia chrbtice, degeneratívne ochorenia kĺbov a lymfedémy.

 

 

 

Kontakt:

PhDr. Dagmar Krepopová

dagmar.krepopova@sanom.sk

0905 248 932

 

www.sanom.sk

https://www.facebook.com/sanombratislava/

 

 

 

 


Prílohy