Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
pri zakúpení do 30.4.2024
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

TS_Návšteva ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského


Tlačová správa

29. 11. 2021, Bratislava

 

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský spolu s vedúcou kancelárie ministra Vierou Adamovou dnes navštívil neurorehabilitačnú nemocnicu, ktorá bola otvorená 7. septembra 2021 v Bratislave.

V sprievode vedenia nemocnice si prezrel jednotlivé ambulancie, rehabilitačné sály, porozprával sa s personálom i s niektorými pacientami.

 

 

SANOM predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva novú špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), ktorej ambíciou je poskytovanie liečebnej starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu prostredníctvom súčasných trendov v tejto oblasti a najmodernejšieho robotického vybavenia.

 

Rehabilitácia je zameraná najmä na ochorenia centrálneho nervového systému, ochorenia periférneho nervového systému, poúrazové stavy, stavy po operáciách chrbtice a iných  neurochirurgických zákrokoch, stavy po operáciách a náhradách váhonosných kĺbov, stavy po amputáciách končatín, vertebrogénne ochorenia chrbtice, degeneratívne ochorenia kĺbov a lymfedémy.

 

 

 

Kontakt:

PhDr. Dagmar Krepopová

dagmar.krepopova@sanom.sk

0905 248 932

 

www.sanom.sk

https://www.facebook.com/sanombratislava/

 

 

 

 


Prílohy