Doplatkové programy počas hospitalizácie

Doplatkové programy intenzívnej rehabilitácie pre hospitalizovaných pacientov


Radi by ste zvýšili výsledky rehabilitačného pobytu?

 

Podporte svoju liečbu ešte intenzívnejšie a zvoľte si jeden z doplatkových programov, ktoré prinášajú individuálnu fyzioterapiu nad rámec cvičení, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Individuálna fyzioterapia sa zameriava na motorické dysfunkcie spôsobené neurologickými ochoreniami, úrazom či pooperačnými stavmi.

Cvičenia sú určené pre osoby s poruchami pohybového a nervového aparátu. Pod vedením skúsených fyzioterapeutov budete bližšie k dosiahnutiu výraznejšieho efektu rehabilitácie a redukcii pohybových deficitov vyplývajúcich z vášho ochorenia.

Cielená rehabilitačná starostlivosť prispieva k zníženiu bolesti, zlepšeniu rozsahu pohybu, zvýšeniu svalovej sily a posilneniu celkovej kondície.

 

Tieto programy je možné si dokúpiť pri hospitalizácii po konzultácii s ošetrujúcim lekárom a sú kapacitne obmedzené.

 

Váš rehabilitačný plán bude doplnený o navýšené procedúry individuálneho liečebného telocviku.

NEURO-INDIVIDUAL REHAB / NEURO-INDIVIDUAL REHAB +


Programy sú vhodné pre pacientov s nasledujúcimi ochoreniami:

 • traumatické poškodenie mozgu a miechy,
 • cievna mozgová príhoda,
 • skleróza multiplex,
 • Parkinsonova choroba.

 

Efekty cielenej rehabilitácie:

 • zlepšenie sebestačnosti,
 • rozvoj hrubej a jemnej motoriky,
 • obnovenie správnych pohybových návykov,
 • koordinácia pohybu a rovnováhy,
 • zvýšenie svalovej sily.

 


 

NEURO-INDIVIDUAL REHAB

Dĺžka Obsah Cena
2 týždne 12x individuálny liečebný telocvik (30 min.) 352 €

 

NEURO-INDIVIDUAL REHAB +

Dĺžka Obsah Cena
3 týždne 19x individuálny liečebný telocvik (30 min.) 572 €

 


 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.
E: recepcia@sanom.sk
T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317

ORTO-INDIVIDUAL REHAB / ORTO-INDIVIDUAL REHAB +


Programy sú vhodné pre nasledujúce indikácie:

 • poúrazové stavy,
 • stavy po operáciách chrbtice a iných ortopedických zákrokoch,
 • stavy po amputáciách končatín,
 • vertebrogénne ochorenia chrbtice.


Cieľom týchto programov je v čo najkratšej dobe:

 • dosiahnuť maximálne možné zlepšenie fyzických schopností,
 • znížiť bolesť,
 • zlepšiť sebestačnosť pacienta, a tým harmonizovať jeho psychiku,
 • zvýšiť kvalitu pohybu stereotypu,
 • vrátiť sa do aktívneho života.

 


 

ORTO-INDIVIDUAL REHAB

Dĺžka Obsah Cena
2 týždne 12x individuálny liečebný telocvik (30 min.) 352 €

 

ORTO-INDIVIDUAL REHAB +

Dĺžka Obsah Cena
3 týždne 19x individuálny liečebný telocvik (30 min.) 572 €

 


 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.
E: recepcia@sanom.sk
T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317

Doplatkový program pre terapiu ruky a hornej končatiny MANUS REHA pre hospitalizovaných pacientov


Nový terapeutický program v rámci neurorehabilitácie je určený pre pacientov so získaným poškodením centrálneho nervového systému s klinickým deficitom hybnosti hornej končatiny. Cieľom tohto terapeutického programu je ovplyvniť spasticitu, aktívnu hybnosť a funkčnosť postihnutej hornej končatiny. Je to možné vďaka vyššej časovej dotácii a s využitím špeciálnych pomôcok a terapeutických postupov.

 

Program je určený pre tieto indikácie:

 • stavy po cievnej mozgovej príhode,
 • stavy s následkom po traumatickom poškodení mozgu,
 • stavy so sklerózou multiplex.

 


Štruktúra balíka pre hospitalizovaných pacientov

 

2 TÝŽDNE

Procedúry Počet Cena
Ergoterapia individuálna - 30 min. 9  
Ergoterapia robotická - 30 min. 9  
Spolu 18 539 €

 

3 TÝŽDNE

Procedúry Počet Cena
Ergoterapia individuálna - 30 min. 14  
Ergoterapia robotická - 30 min. 14  
Spolu 28 792 €

 

Poskytovaná je intenzívna ergoterapia nad rámec terapie, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia v trvaní 60 minút denne zameraná na hornú končatinu.

 

Tento program je možné si dokúpiť pri hospitalizácii po konzultácii s ošetrujúcim lekárom a je kapacitne obmedzený.
Váš rehabilitačný plán bude doplnený o navýšené procedúry intenzívnej ergoterapie.

 


 

Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.
E: recepcia@sanom.sk
T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317