program CI Therapy

CI Therapy


CI Therapy (Constraint – Induced Movement Therapy) alebo nútené navodenie terapie je unikátny súhrn rehabilitačných techník, ktoré výrazným spôsobom redukujú deficit poškodenej končatiny po cievnej mozgovej príhode, pri ochorení sklerózy multiplex alebo stavu po traumatickom poškodení mozgu.

 

Program je určený pre tieto indikácie:

  • stavy po cievnej mozgovej príhode,
  • stavy následkom traumatického poškodenia mozgu,
  • skleróza multiplex.

 

Terapia bola vyvinutá profesorom Eduardom Taubom z Alabamskej univerzity a výsledky liečby nie sú závislé od veku pacienta ani času, ktorý uplynul od konkrétneho postihnutia.
Pred nástupom na liečbu je stav každého potencionálneho pacienta podrobne hodnotený lekárom za účelom posúdenia vhodnosti liečby a šance pacienta dosiahnuť zlepšenie. V rámci hodnotenia je posudzovanie zdravotného stavu, sebestačnosti a možnosti zapojenia postihnutej končatiny.

 

Pacient musí spĺňať určité minimálne kritériá (napr. schopnosť porozumieť jednoduchým inštrukciám, sedieť bez pomoci a dokázať aktívne extendovať zápästím).

Priebeh CI Therapy


V podstate ide o odnaučenie nepoužívania chorej končatiny, ktoré je kompenzované preťažovaním končatiny zdravej. Preto je v rámci terapie zdravá končatina zafixovaná, aby nemohla poškodenej končatine pomáhať. Súčasne dochádza k presmerovaniu mozgovej aktivity, ktorá sa tak plne venuje komunikácii s postihnutou končatinou. Následne sa s končatinou intenzívne pracuje, je zapojená do všetkých činností v maximálnej možnej miere. Postupne tak dochádza k zlepšeniu a normalizácii jej funkčnosti.

CI Therapy sa zameriava predovšetkým na nácvik bežných každodenných činností a tým znovuobnovenie samostatnosti pacienta.

Ambulantný samoplatcovský program


15 dní / 75 procedúr / 2 250 €

Hospitalizácia cez poisťovňu


CI Therapy je neurorehabilitačný program, ktorý je čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia.

 

V prípade, ak si pacient prinesie so sebou osobné hygienické potreby, zdravotnícke pomôcky (plienky) a lieky na celý plánovaný pobyt, cena za lôžkodeň sa zníži o 10 €.

 

VšZP – 21 dní

Pacient do 1 roka po cievnej mozgovej príhode

114 procedúr

28 € / lôžkodeň

Pacient s cievnou mozgovou príhodou po roku,

s traumatickým poškodením mozgu,

so sklerózou multiplex (v subchronickej fáze choroby

- po ukončení akútnej liečby v nemocnici  

alebo v chronickej fáze choroby)

114 procedúr

93 € / lôžkodeň

 

 

Dôvera – 21 dní

Pacient do 3 mesiacov po cievnej mozgovej príhode

114 procedúr

90 € / lôžkodeň

 

Hospitalizácia pre poistencov Dôvery podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

 

Union – 21 dní

Pacient do 1 roka po cievnej mozgovej príhode, 

s traumatickým poškodením mozgu,

so sklerózou multiplex (v subchronickej fáze choroby

- po ukončení akútnej liečby v nemocnici  

alebo v chronickej fáze choroby)

114 procedúr

61 € / lôžkodeň

 

Hospitalizácia pre poistencov Unionu podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 


Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.
E: recepcia@sanom.sk
T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317


 

Samoplatcovská hospitalizácia


21 dní / 114 procedúr / 223 € - lôžkodeň

 

V prípade, ak si pacient prinesie so sebou osobné hygienické potreby, zdravotnícke pomôcky (plienky) a lieky na celý plánovaný pobyt, cena za lôžkodeň sa zníži o 10 €.

 

Štruktúra programu

je zostavená individuálne podľa stavu pacienta a zahrňuje tieto procedúry:

Názov procedúry

Počet

CI Therapy

75 x 

Ergoterapia - robotická 14 x
SLTV 14 x
Vodoliečba / Teploliečba / Elektroliečba 8 x
Klasická masáž 3 x
Spolu 114 procedúr

 

 

Objednanie na liečbu


Objednať sa môžete osobne na recepcii, emailom alebo telefonicky.
E: recepcia@sanom.sk
T: +421 2 3212 3900, 0918 759 317