ŠPECIALIZOVANÝ TERAPEUTICKÝ PROGRAM AJ PRE DOPROVOD


Špecializovaný terapeutický program,

 

ktorý je určený nielen pre pacientov, ale aj pre ich doprovod. Je vhodný pre pacientov so závažným neurologickým deficitom. Program je zameraný na edukáciu a následné praktické zvládnutie základných opatrovateľských a zdravotných úkonov s pacientom. Ďalej bude doprovod prítomný najmä pri všetkých individuálnych procedúrach, ako je ergoterapia, cvičenie a vertikalizácia. Získa tak predstavu o tom, čo pacient fyzicky zvláda, koľko a akej pomoci potrebuje od druhej osoby. Zoznámi sa s vhodnými cvikmi, ktoré potom môže následne trénovať v domácom prostredí. Pohybový tréning pacientov s ťažším neurologickým deficitom je časovo náročný  a rozhodne nekončí po relatívne krátkom pobyte v rehabilitačnom zariadení.

 

V rámci programu ponúkame pre doprovod:

 

 1. Edukáciu a zácvik ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta, ktorý zahŕňa:
 • základy opatrovateľskej starostlivosti,
 • nácvik polohovania pacienta,
 • nácvik základných hygienických činností,
 • nácvik obliekania a pomoc pri jedení.

V prípade záujmu sú k  dispozícii pomôcky, ktoré sa dajú aj zakúpiť na recepcii.  

 

 1. Účasť doprovodu na terapiách s pacientom zahŕňa:
 • edukáciu doprovodu v terapeutickej činnosti v rámci pomoci terapeutom pri cvičení,
 • nácvik jednoduchých cvikov v domácom prostredí,
 • nácvik vertikalizácie, presunov pacienta a miera zapojenia  dopomoci druhej osoby,
 • nácvik chôdze a charakter dopomoci druhej osoby,
 • edukácia ohľadne pomôcok pre cvičenie, vertikalizáciu či chôdzu.

 

Doprovod je ubytovaný spolu s pacientom a počas pobytu  trénuje zručnosti, ku ktorým bol edukovaný. Edukácia a zaškoľovanie doprovodu pacienta je bezplatné a  je súčasťou špecializovaného terapeutického programu pre pacienta. Uhrádza sa ubytovanie a v prípade záujmu je možnosť priplatiť si stravu. Psychický stav pacienta má nesmierny vplyv na priebeh a zvládanie ťažkých životných situácií. Je preukázateľné, že prítomnosť doprovodu významne vplýva na zvládanie a priebeh rehabilitácie pacienta. Sprevádzanie pacienta počas hospitalizácie nie je štandardom v nemocniciach, preto sme vytvorili komfortnejšie ubytovanie v podobe apartmánu, ktorý je za príplatok. Poskytuje väčší priestor a súkromie pre pacienta  s doprovodom.