Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
 Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
Sme členom
Sme členom
Asociácie nemocníc Slovenska
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
Ďakujeme pacientom
Ďakujeme pacientom
za prejavenú dôveru
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky

Špecializovaná nemocnica v odbore FBLR


SANOM - špecializovaná nemocnica v odbore FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná starostlivosť) so sídlom v Bratislave poskytuje od septembra 2021 liečebnú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurologickými ochoreniami vyžadujúcimi intenzívnu, včasnú a komplexnú rehabilitáciu so štandardnou hospitalizáciou 21 dní i ambulantnú liečbu. Prijíma pacientov z celého Slovenska.

 

Klientom VšZP poskytuje komplexnú liečebnú starostlivosť s preplatením ambulantnej starostlivosti, rehabilitácií a hospitalizácie.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazoch, pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou, po operáciách pohybového aparátu, pri poruchách periférneho nervového systému. 

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

Neurologické ochorenia
 • stav po cievnej mozgovej príhode (CMP)
 • sclerosis multiplex / roztrúsená skleróza
 • stav po kranio-cerebrálnej traume
 • ochorenie chrbtice s neurologickým deficitom (aj po operácii)
 • polyneuropathia
 • polyradikuloneuritída
 • stav po polytraume s neurologickým deficitom

 

Ďalšou skupinou sú pacienti po operáciách pohybového aparátu, najmä po ortopedických operačných zákrokoch.

Stavy po operáciách pohybového aparátu
 • stavy po operáciách váhonosných kĺbov
 • stavy po komplikovaných ortopedických a chirurgických výkonoch
 • stavy po operáciách alebo úraze chrbtice 
 • stavy po operáciách alebo poškodenia mozgu a miechy

 

Poslednou skupinou diagnóz sú akútne i chronické stavy s rehabilitačným potenciálom, prejavujúce sa rôznym stupňom pohybového deficitu, pri  ktorých je dôležité udržovať a zlepšovať celkovú hybnosť. Ide najmä o reumatologické ochorenia, roztrúsenú sklerózu a ďalšie.

 

Prioritou nemocnice SANOM je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov najmä po cievnych mozgových príhodách  tak, aby sa mohli plnohodnotne vrátiť do života.

 

Súčasťou  liečebného pobytu je aj poskytovanie ošetrovateľskej rehabilitácie.  

 

Komplexnosť starostlivosti zabezpečuje profesionálny tím lekárov a sestier s odbornosťou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ale aj odborníkov v oblasti fyzioterapie, ergoterapie a logopédie.

 

Garantom kvality a profesionality je zakladateľ SANOMu Sanatoria Klimkovice, partner s dlhoročnými skúsenosťami a vynikajúcimi výsledkami, ktorý zabezpečil transfer najmodernejších neuroreahabilitačných programov a zaškolil nový tím lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a ďalší zdravotný personál.