MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Špecializovaná nemocnica v odbore FBLR


SANOM - špecializovaná nemocnica v odbore FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) so sídlom v Bratislave poskytuje od septembra 2021 liečebnú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurologickými ochoreniami vyžadujúcimi intenzívnu, včasnú a komplexnú rehabilitáciu so štandardnou hospitalizáciou 21 dní i ambulantnú liečbu. Prijíma pacientov z celého Slovenska.

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so všetkými poisťovňami - Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou a poisťovňou Union. Liečebná neurorehabilitácia trvá 21 až 60 dní a je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Union

 

Poistencom VšZP a Union je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

 • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
 • pooperačných a poúrazových stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou,
 • po operáciách pohybového aparátu,
 • pri demyelinizačných a iných postihnutiach centrálneho nervového systému. 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Union podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok.

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov VšZP a Union nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

poisťovňa Dôvera

 

Poistencom Dôvery je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

 • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
 • po operáciách chrbtice,
 • po operáciách pohybového aparátu,
 • po poškodení nervov s ochrnutím končatiny.

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Dôvery podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu Barthelovej test, ktorý je súčasťou žiadosti musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok. 

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

Neurologické ochorenia
 • stav po cievnej mozgovej príhode (CMP)
 • sclerosis multiplex / roztrúsená skleróza
 • stav po kranio-cerebrálnej traume
 • ochorenie chrbtice s neurologickým deficitom (aj po operácii)
 • polyneuropathia
 • polyradikuloneuritída
 • stav po polytraume s neurologickým deficitom

 

Ďalšou skupinou sú pacienti po operáciách pohybového aparátu, najmä po ortopedických operačných zákrokoch.

Stavy po operáciách pohybového aparátu
 • stavy po operáciách váhonosných kĺbov
 • stavy po komplikovaných ortopedických a chirurgických výkonoch
 • stavy po operáciách alebo úraze chrbtice 
 • stavy po operáciách alebo poškodenia mozgu a miechy

 

Poslednou skupinou diagnóz sú akútne i chronické stavy s rehabilitačným potenciálom, prejavujúce sa rôznym stupňom pohybového deficitu, pri  ktorých je dôležité udržovať a zlepšovať celkovú hybnosť. Ide najmä o reumatologické ochorenia, roztrúsenú sklerózu a ďalšie.

 

Prioritou nemocnice SANOM je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov najmä po cievnych mozgových príhodách  tak, aby sa mohli plnohodnotne vrátiť do života.

 

Súčasťou  liečebného pobytu je aj poskytovanie ošetrovateľskej rehabilitácie.  

 

Komplexnosť starostlivosti zabezpečuje profesionálny tím lekárov a sestier s odbornosťou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ale aj odborníkov v oblasti fyzioterapie, ergoterapie a logopédie.

 

Garantom kvality a profesionality je zakladateľ SANOMu Sanatoria Klimkovice, partner s dlhoročnými skúsenosťami a vynikajúcimi výsledkami, ktorý zabezpečil transfer najmodernejších neurorehabilitačných programov a zaškolil nový tím lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a ďalší zdravotný personál.