Preklad pacienta z inej nemocnice


Prijímacia kancelária:

T: 02 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 

Na preklad pacienta z inej nemocnice treba vyplniť formulár Žiadosť o hospitalizáciu a poslať ju na:

prijempacientov@sanom.sk.

 

PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID 19:

  • Negatívny antigenový test nie starší ako 24 hodín.

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poisťovňou Union. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazoch, pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou, po operáciách pohybového aparátu, pri poruchách periférneho nervového systému. 

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

 


Prílohy