Lekár bez špecializácie/ lekár v príprave v rámci špecializačného štúdia FBLR


Miesto výkonu práce - Nobelova 18, 831 02  Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná pozícia: lekár bez špecializácie

Odvetvie: zdravotníctvo

Plat: od 1550,-€  -  finálna výška platu bude závisieť od skúseností a znalostí  kandidáta

Minimálne požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, absolvent alebo lekár v príprave v rámci špecializačného štúdia FBLR

Nástup: Ihneď / dohodou

Očakávame:

 • lekára bez kvalifikácie, ktorý pracuje pod dohľadom a riadi sa  pokynmi kvalifikovaného lekára, garanta a primára oddelenia,
 • lekára absolventa/lekára v príprave, ktorý má záujem alebo je už zaradený do špecializačného štúdia v rámci špecializačného odboru FBLR.
 • poskytovanie a zabezpečovanie komplexnej, konziliárnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru,
 • samostatné vykonávanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti,
 • ďalšie činnosti vyplývajúce z pozície lekára bez špecializácie na úseku zdravotnej starostlivosti

 

Všeobecné požadované zručnosti:

 • komunikácia, starostlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, aktívny prístup , dodržiavanie pravidiel, schopnosť riešiť kritické situácie, schopnosť určiť priority

 

Ďalšie požiadavky a schopnosti:

 • IT gramotnosť – praktická znalosť práce s PC, precíznosť, spoľahlivosť, empatia, schopnosť pracovať, dodržiavanie morálnych a etických hodnôt, morálna bezúhonnosť, lojalita

 

Ponúkame:

 • stabilnú prácu v novej špecializovanej nemocnici zameranej na FBLR a neurorehabilitáciu,
 • osobnostný rast,
 • možnosť profesionálneho uplatnenia,
 • moderné prostredie,
 • garantom kvality a profesionality - Sanatória Klimkovice.

 

 • Stručná charakteristika spoločnosti

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť v Bratislave so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie.

Neurorehabilitačna nemocnica Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií.


Hľadáme pre našu nemocnicu profesionálnych ľudí s veľkým srdcom, ktorým ponúkame stabilnú prácu, zaujímavé profesionálne uplatnenie, možnosť osobného rastu, atraktívne ohodnotenie a iné zaujímavé benefity.
Nemocnica Sanom je ovorená od septembra 2021.

 • Adresa spoločnosti

Sanom s.r.o.
Nobelova 18, 831 02 Bratislava
https://www.sanom.sk/

 • Kontakt

Kontaktná osoba: Alžbeta Jurčíková
Tel.: +421905687579

kariera@sanom.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.sanom.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/