Nemocnica slávnostne otvorená !
Nemocnica slávnostne otvorená !
 Najmodernejšie technológie a trendy v liečebnej rehabilitácii
Najmodernejšie technológie a trendy v liečebnej rehabilitácii
Príjemné bezbariérové prostredie
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Často kladené otázky


 

OTÁZKA:

ODPOVEĎ:

Akým ochoreniam sa venuje zariadenie SANOM?

SANOM poskytuje komplexnú liečebnú, fyziatrickú, rehabilitačnú, logopedickú a psychologickú starostlivosť pacientom s pohybovým a funkčným obmedzením u pacientov s ochorením nervového systému, pooperačným a poúrazovým stavom na doporučenie príslušného odborníka.

Kto môže požiadať o prijatie do SANOMu?

1. Lekár ošetrujúci pacientov ambulantnou formou

(obvodný lekár, neurológ, ortopéd, fyzioterapeut)

2. Oddelenie nemocnice, kde je pacient hospitalizovaný (neurologické,

ortopedické, traumatologické, neurochirurgické)

3. Samoplatca

(tomu ošetrujúci lekár musí odoslať vyplnený formulár  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM)

Je liečba v SANOMe hradená poisťovňou?

Od 6. septembra 2021 je podpísaná zmluva so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, s ďalšími poisťovňami Dôvera a Union sme v rokovaní.

Aký je postup požiadania o prijatie do SANOMu?

POSTUP PRI PRIJATÍ PACIENTA DO SANOM-u je popísaný vo formulári ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM. (je k dispozícii na www.sanom.sk) . Po obdržaní formuláru  na E-mail: prijempacientov@sanom.sk bude lekárovi a pacientovi oznámený termín prijatia, ak bude prijatie schválené. Ak je prijatie nevhodné alebo nemožné, bude to zdôvodnené. Termín prijatia je nutné potvrdiť (či pacientovi vyhovuje).

Je nutné oznámiť, ak nemôžem v daný termín nastúpiť do SANOMu?

Určite áno, telefonicky na 02/3212 3903, alebo na E-mail: prijempacientov@sanom.sk .

Ako sa dostanem do SANOMu?

Vlastnou dopravou. Ak je nutný dovoz sanitkou, treba požiadať ošetrujúceho lekára o sprostredkovanie.

Akí pacienti sú vhodní / nevhodní pre prijatie do SANOMu

Vhodnosť / nevhodnosť prijatia je popísaná na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM ako aj tu https://www.sanom.sk/new/kontraindikacie-prijatia-pacienta/.

Aké opatrenia ohľadne COVID 19 musím počas pobytu v SANOM dodržiavať?

PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID 19 sú popísané na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM.. Počas pobytu v SANOMe je nutné dodržiavať zásadu R-R-R (Rozostupy – Rúška – Ruky umývať) + riadiť sa pokynmi personálu. Usmernenie pre návštevy sa riadi aktuálnou epidemickou situáciou.

Čo si mám priniesť pri hospitalizácii v SANOM?

A. Dokumenty:

1. ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM. v origináli podpísaný zasielajúcim lekárom

2. Preukaz totožnosti (pas u cudzincov)

3. Preukaz zdravotnej poisťovne

4. Prepúšťaciu správu (pacient zaslaný z nemocnice), poukaz/výmenný lístok (pacient zaslaný obvodným lekárom).

5. Interné vyšetrenie nie staršie ako 14 dní (popísané  na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM)

6. Ďalšiu dôležitú zdravotnú dokumentáciu

7. Dokumenty týkajúce sa COVID 19 podľa PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID 19 - popísané na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM

B. Pravidelne užívané lieky na celú plánovanú dobu hospitalizácie v SANOMe (môžu byť predpísané na e-recept)

C. Zdravotné pomôcky (okuliare, naslúchací aparát, protézy, ortézy, palice, barle, vozík)

D. Oblečenie (pyžamo, župan, papuče, domáci úbor, tenisky na suchý zips

E. Elektronické prístroje (mobil, tablet, nabíjačka) + knihy, časopisy

F. Hygienické a holiace potreby

Môžem si objednať nadštandard (samostatnú izbu, procedúry naviac) ?

Áno, o podmienkach sa môžete informovať na t.č. 02/ 321 23 901 alebo na E-maili sanom@sanom.sk.

Ako mi bude zabezpečené ak budem potrebovať špeciálnu zdravotnú starostlivosť.

V SANOMe je zabezpečená nepretržitá lekárska služba (24 hodín 7 dní v týždni). Ak lekár rozhodne o potrebe vyšetrenia špecialistom, prípadne hospitalizáciu na špecializovanom oddelení, tak to zariadi.

Ako mi bude zabezpečená dieta? 

Vaše dietne požiadavky je nutné špecifikovať na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM. Nutnosť prípadných korekcií oznámte lekárovi v SANOMe.

Je možnosť v SANOMe fajčiť?

Nie. Takisto nie je povolené užívať v SANOMe alkohol, drogy, lieky mimo predpisu a vedomia lekára.

Sú možné návštevy príbuzných v SANOMe?

Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, návštevné hodiny sú v SANOMe denne od 16.00 – do 18.00 hod.

 

Je možnosť počúvať v SANOMe hudbu, rozhlas, sledovať TV?

Áno, okrem času liečebných a rehabilitačných procedúr.

Mimo tohto času je potrebné brať ohľad na ostatných spolupacientov.

Je možné v SANOMe pripojiť sa na internet?

Áno, v SANOMe je bezplatná WI-FI.

Sú možné vychádzky / priepustky počas pobytu v SANOMe?

Vychádzky sú možné iba v rámci areálu SANOMu. Neodporúčame prerušovať liečbu pobytom doma.

Ako sa dostanem zo SANOMu  domov/do zariadenia v ktorom sa zdržujem?

Dopravu domov /do zariadenia si musí pacient zabezpečiť individuálne.

Ak je nutný dovoz sanitkou, treba požiadať ošetrujúceho lekára o sprostredkovanie.

Kde môžem získať ďalšie informácie o SANOMe?

Telefonicky na 02 / 3212 3901 alebo E-mailom na sanom@sanom.sk.