MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Často kladené otázky


 

OTÁZKA:

ODPOVEĎ:

Akým ochoreniam sa venuje nemocnica SANOM?

SANOM poskytuje komplexnú liečebnú, fyziatrickú, rehabilitačnú, logopedickú a psychologickú starostlivosť pacientom s pohybovým a funkčným obmedzením u pacientov s ochorením nervového systému, pooperačným a poúrazovým stavom na doporučenie príslušného odborníka.

Kto môže požiadať o prijatie do SANOMu?

1. Lekár ošetrujúci pacientov ambulantnou formou

(obvodný lekár, neurológ, ortopéd)

2. Oddelenie nemocnice, kde je pacient hospitalizovaný (neurologické, ortopedické, traumatologické, neurochirurgické)

3. Samoplatca, pokiaľ má aktuálnu zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára, resp. prepúšťaciu správu z nemocnice.

 

Vo všetkých troch prípadoch treba vyplniť a poslať Žiadosť o hospitalizáciu na prijempacientov@sanom.sk .

 

 

Je nutné pri ambulantnom vyšetrení alebo hospitalizácii očkovanie proti COVID 19 alebo potvrdenie o teste?

V nadväznosti na Usmernenie MZ SR zo dňa 26.4.22 k spôsobu testovania pacientov v podmienkach ambulancií nemocníc platia nasledujúce pokyny:

  • Indikácia na testovanie pacienta v ústavnom zdravotníckom zariadení je plne v kompetencii lekára PZS, v ktorom sa uskutoční zdravotný výkon.
  • Indikácia na testovanie má byť určená najmä na základe existujúcich klinických príznakov, respektíve od závažnosti plánovaného zdravotného výkonu. V prípade ak PZS test vyžaduje, vykoná takéto testovanie priamo vo svojom zdravotníckom zariadení.
  • V prípade príznakov respiračného infektu si musí pacient dohovoriť náhradný termín. 

 

Je liečba v SANOMe hradená poisťovňou?

Je podpísaná zmluva so všetkými poisťovňami - Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou a poisťovňou Union.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazochpooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou. Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

Aký je postup požiadania o prijatie do SANOMu?

POSTUP PRI PRIJATÍ PACIENTA DO SANOM-u je popísaný vo formulári ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM - v prípade  hospitalizácie z domu bižšie informácie TU, preklad z inej nemocnice TU . Formulár treba poslať na E-mail: prijempacientov@sanom.sk, k nemu je nutné priložiť predbežnú prepúšťaciu správu, lekár alebo pacient bude oboznámený s termínom prijatia, ak bude prijatie schválené. Ak prijatie nie je možné, bude to zdôvodnené. Termín prijatia je nutné potvrdiť (či pacientovi vyhovuje).

 

 

Je nutné oznámiť, ak nemôžem v daný termín nastúpiť do SANOMu?

Určite áno, telefonicky na 02/3212 3903, alebo na E-mail: prijempacientov@sanom.sk .

Ako sa dostanem do SANOMu?

  1. Vlastnou dopravou.
  2. Ak je nutný dovoz sanitkou, treba požiadať ošetrujúceho lekára o sprostredkovanie.

   

 

Akí pacienti sú vhodní / nevhodní pre prijatie do SANOMu

Vhodnosť / nevhodnosť prijatia je popísaná vo formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOMe  - hospitalizácia z domu TU, preklad z inej nemocnice TU / kontrainidikácie TU.

Aké opatrenia ohľadne COVID 19 musím počas pobytu v SANOM dodržiavať?

PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID 19 sú popísané na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOMe. Počas pobytu v SANOMe je nutné dodržiavať zásadu R-R-R (Rozostupy – Rúška – Ruky umývať) + riadiť sa pokynmi personálu. Usmernenie pre návštevy sa riadi aktuálnou epidemickou situáciou. 

Čo si mám priniesť pri hospitalizácii v SANOM?

A. Dokumenty:

1. ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM v origináli podpísaný zasielajúcim lekárom

2. Preukaz totožnosti (pas u cudzincov)

3. Preukaz zdravotnej poisťovne

4. Prepúšťaciu správu (pacient zaslaný z nemocnice), poukaz/výmenný lístok (pacient zaslaný obvodným lekárom).

5. Interné vyšetrenie nie staršie ako 14 dní (popísané  na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM)

6. Ďalšiu dôležitú zdravotnú dokumentáciu

7. Dokumenty týkajúce sa COVID 19 podľa PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID 19 - popísané na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOM

B. Pravidelne užívané lieky na celú plánovanú dobu hospitalizácie v SANOMe (môžu byť predpísané na e-recept)

C. Zdravotné pomôcky (okuliare, naslúchací aparát, protézy, ortézy, palice, barle, vozík)

D. Oblečenie (pyžamo, župan, papuče, domáci úbor, tenisky na suchý zips, gumenné šlapky)

E. Elektronické prístroje (mobil, tablet, nabíjačka) + knihy, časopisy

F. Hygienické a holiace potreby

E. V prípade vodoliečby je potrebné v rámci aktuálnych opatrení používať vlastný uterák

Môžem si objednať nadštandard (samostatnú izbu) ?

Áno, pre bližšie informácie volajte 02/ 3212 3900 alebo napíšte na prijempacientov@sanom.sk

 

Ako mi bude zabezpečené, ak budem potrebovať špeciálnu zdravotnú starostlivosť?

V SANOMe je zabezpečená nepretržitá lekárska služba (24 hodín 7 dní v týždni). Ak lekár rozhodne o potrebe vyšetrenia špecialistom, prípadne hospitalizáciu na špecializovanom oddelení, tak to nemocnica zabezpečí.

Ako mi bude zabezpečená diéta? 

Vaše dietne požiadavky je nutné špecifikovať na formulári  ŽIADOSŤ O HOSPITALIZÁCIU V SANOMe. Nutnosť prípadných korekcií oznámte lekárovi pri príjme.

Je možnosť v SANOMe fajčiť?

Nie. Takisto nie je povolené užívať v SANOMe alkohol, drogy, lieky mimo predpisu a vedomia lekára.

Sú možné návštevy príbuzných v SANOMe?

Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, návštevné hodiny nájdete TU.

 

Je možnosť počúvať v SANOMe hudbu, rozhlas, sledovať TV?

Áno, okrem času liečebných a rehabilitačných procedúr.

Mimo tohto času je potrebné brať ohľad na ostatných spolupacientov.

Je možné v SANOMe pripojiť sa na internet?

Áno, vo všetkých priestoroch SANOMu je bezplatná WI-FI.

Sú možné vychádzky / priepustky počas pobytu v SANOMe?

Vychádzky sú možné iba v rámci areálu SANOMu. Neodporúčame prerušovať liečbu pobytom doma. Priepustka z nemocnice nie je možná, prerušenie hospitalizácie znamená ukončenie rehabilitácie.

Ako sa dostanem zo SANOMu  domov/do zariadenia,

v ktorom sa zdržujem?

  1. Vlastnou dopravou.
  2. Ak je nutný dovoz sanitkou, treba požiadať ošetrujúceho lekára o sprostredkovanie.

Kde môžem získať ďalšie informácie o SANOMe?

Telefonicky na 02 / 3212 3900 alebo E-mailom na recepcia@sanom.sk.