Info pre lekárov


Nemocnica  SANOM poskytuje vysokošpecializovanú komplexnú lekársku, fyzioterapeutickú, ošetrovateľskú, logopedickú a psychologickú starostlivosť pacientom, hospitalizovaným na jej rehabilitačnom oddelení s kapacitou 110 lôžok.

 

Prijíma pacientov predovšetkým s týmito diagnózami:

  • ochorenia centrálneho nervového systému (NCMP, SM, Parkinson, ALS)
  • ochorenia periférneho nervového systému
  • poúrazová rehabilitácia
  • stavy po operáciách a náhradách vahonosných kĺbov
  • stavy po operáciách chrbtice
  • veretebrogénne ochorenia chrbtice
  • stavy po amputáciách končatín
  • degeneratívne ochorenia kĺbov
  • lymfedémy
  • polyneuropatie rôznej genézy