Info pre lekárov


Nemocnica  SANOM poskytuje vysokošpecializovanú komplexnú lekársku, fyzioterapeutickú, ošetrovateľskú, logopedickú a psychologickú starostlivosť pacientom, hospitalizovaným na jej rehabilitačnom oddelení s kapacitou 110 lôžok.

 

Máme podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na hospitalizáciu 3 týždne až 3 mesiace podľa diagnózy.

S poisťovňami Union a Dôvera sme v rokovaní.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02 3212 3903, 02 3212 931, 02 3212 938

E: prijempacientov@sanom.sk

 

Na preklad pacienta z inej nemocnice treba vyplniť formulár Žiadosť o hospitalizáciu a poslať ju na:

prijempacientov@sanom.sk.

 

 

Nemocnica  SANOM prijíma pacientov predovšetkým s týmito diagnózami:

  • ochorenia centrálneho nervového systému (NCMP, SM, Parkinson, ALS)
  • ochorenia periférneho nervového systému
  • poúrazová rehabilitácia
  • stavy po operáciách a náhradách vahonosných kĺbov
  • stavy po operáciách chrbtice
  • veretebrogénne ochorenia chrbtice
  • stavy po amputáciách končatín
  • degeneratívne ochorenia kĺbov
  • lymfedémy
  • polyneuropatie rôznej genézy
 

Prílohy