Info pre lekárov


Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so všetkými poisťovňami - Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Dôverou a poisťovňou Union. Liečebná neurorehabilitácia trvá 21 až 60 dní  a je hradená z verejného zdravotného poistenia.

 

Podmienky ústavnej zdravotnej starostlivosti

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Union

 

Poistencom VšZP a Union je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

 • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
 • pooperačných a poúrazových stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou,
 • po operáciách pohybového aparátu,
 • pri demyelinizačných a iných postihnutiach centrálneho nervového systému. 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Union podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok.

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov VšZP a Union nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

poisťovňa Dôvera

 

Poistencom Dôvery je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť:

 • po akútnej cievnej mozgovej príhode,
 • po operáciách chrbtice,
 • po operáciách pohybového aparátu,
 • po poškodení nervov s ochrnutím končatiny.

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Hospitalizácia pre poistencov Dôvery podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom.

 

Žiadosť o hospitalizáciu Barthelovej test, ktorý je súčasťou žiadosti musí vyplniť všeobecný lekár / špecialista a je nutné ju poslať na prijempacientov@sanom.sk  so zdravotnou dokumentáciou nie staršou ako 1 rok. 

 

Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery nájdete TU.

 

Po posúdení žiadosti odborníkmi Vás bude kontaktovať referent prijímacej kancelárie.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 

Na preklad pacienta z inej nemocnice treba vyplniť formulár Žiadosť o hospitalizáciu (VšZP, Union)  alebo Žiadosť o hospitalizáciu pre poistencov Dôvery a poslať ju na:prijempacientov@sanom.sk 

 

 

Nemocnica  SANOM prijíma pacientov predovšetkým s týmito diagnózami:

 • ochorenia centrálneho nervového systému (NCMP, SM, Parkinson, ALS)
 • ochorenia periférneho nervového systému
 • poúrazová rehabilitácia
 • stavy po operáciách a náhradách vahonosných kĺbov
 • stavy po operáciách chrbtice
 • veretebrogénne ochorenia chrbtice
 • stavy po amputáciách končatín
 • degeneratívne ochorenia kĺbov
 • lymfedémy
 • polyneuropatie rôznej genézy