Info pre lekárov


Nemocnica  SANOM poskytuje vysokošpecializovanú komplexnú lekársku, fyzioterapeutickú, ošetrovateľskú, logopedickú a psychologickú starostlivosť pacientom, hospitalizovaným na jej rehabilitačnom oddelení s kapacitou 110 lôžok.

 

Máme podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poisťovňou Union. 

 

Dĺžka hospitalizácie závisí od zdravotného stavu pacienta.

 

Poistencom Unionu je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazoch, pooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou, po operáciách pohybového aparátu, pri poruchách periférneho nervového systému. 

 

Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.

 

Prijímacia kancelária:

T: 02 3212 3903

E: prijempacientov@sanom.sk

 

Na preklad pacienta z inej nemocnice treba vyplniť formulár Žiadosť o hospitalizáciu a poslať ju na:

prijempacientov@sanom.sk 

 

PODMIENKY PRIJATIA OHĽADNE COVID 19:

 • Negatívny antigenový test nie starší ako 24 hodín.

 

Nemocnica  SANOM prijíma pacientov predovšetkým s týmito diagnózami:

 • ochorenia centrálneho nervového systému (NCMP, SM, Parkinson, ALS)
 • ochorenia periférneho nervového systému
 • poúrazová rehabilitácia
 • stavy po operáciách a náhradách vahonosných kĺbov
 • stavy po operáciách chrbtice
 • veretebrogénne ochorenia chrbtice
 • stavy po amputáciách končatín
 • degeneratívne ochorenia kĺbov
 • lymfedémy
 • polyneuropatie rôznej genézy
 

Prílohy