AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
 Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
Jednodňový preventívny program
Jednodňový preventívny program
pred operáciou

TS_Nemocnica SANOM slávnostne otvorená


  1. septembra bola v Bratislave slávnostne otvorená nová špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica SANOM.

 

 

Tlačová správa

  1. septembra 2021, Bratislava

 

 

SANOM predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva novú špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), ktorej ambíciou je poskytovanie liečebnej starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu prostredníctvom súčasných trendov v tejto oblasti a najmodernejšieho robotického vybavenia.

 

Rehabilitácia je zameraná najmä na ochorenia centrálneho nervového systému, ochorenia periférneho nervového systému, poúrazové stavy, stavy po operáciách chrbtice a iných  neurochirurgických zákrokoch, stavy po operáciách a náhradách váhonosných kĺbov, stavy po amputáciách končatín, vertebrogénne ochorenia chrbtice, degeneratívne ochorenia kĺbov a lymfedémy.

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a počas týchto dní prebiehajú rokovania aj s poisťovňami Union a Dôvera.

 

Ambulancie pre prvých záujemcov o liečbu sa otvárajú od 13. septembra,  hospitalizácia je možná od 20. septembra.

 

Slávnostné otvorenie  nemocnice SANOM sa konalo pod záštitou  ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimíra Lengvarského a za prítomnosti najvyšších predstaviteľov slovenských zdravotných poisťovní, veľkých nemocníc a ďalších oficiálnych hostí, hlavne z oblasti FBLR a neurológie.

 

Z významných hostí boli prítomní tajomník ministerstva zdravotníctva pán Kamil Száz, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beata Havelková a starosta mestskej časti Bratislava - Nové mesto Rudolf Kusý.

 

Pre odbornú verejnosť, najmä pre primárov, lekárov a zdravotné sestry prioritne z odboru FBLR, neurológie, neurochirurgie, traumatológie a ortopédie pripravuje nemocnica SANOM vo štvrtok 9. septembra o 13.00 Deň otvorených dverí.

 

 

 

 

 

Viac informácií  na: 

www.sanom.sk

https://www.facebook.com/sanombratislava/

 

 

 

Kontakt:

PhDr. Dagmar Krepopová

dagmar.krepopova@sanom.sk

0905 248 932