EMG vyšetrenie
EMG vyšetrenie
Meranie elektrickej aktivity svalov a nervov
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

TS_Nemocnica SANOM slávnostne otvorená


  1. septembra bola v Bratislave slávnostne otvorená nová špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica SANOM.

 

 

Tlačová správa

  1. septembra 2021, Bratislava

 

 

SANOM predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva novú špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), ktorej ambíciou je poskytovanie liečebnej starostlivosť s hospitalizáciou v trvaní 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu prostredníctvom súčasných trendov v tejto oblasti a najmodernejšieho robotického vybavenia.

 

Rehabilitácia je zameraná najmä na ochorenia centrálneho nervového systému, ochorenia periférneho nervového systému, poúrazové stavy, stavy po operáciách chrbtice a iných  neurochirurgických zákrokoch, stavy po operáciách a náhradách váhonosných kĺbov, stavy po amputáciách končatín, vertebrogénne ochorenia chrbtice, degeneratívne ochorenia kĺbov a lymfedémy.

 

Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a počas týchto dní prebiehajú rokovania aj s poisťovňami Union a Dôvera.

 

Ambulancie pre prvých záujemcov o liečbu sa otvárajú od 13. septembra,  hospitalizácia je možná od 20. septembra.

 

Slávnostné otvorenie  nemocnice SANOM sa konalo pod záštitou  ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimíra Lengvarského a za prítomnosti najvyšších predstaviteľov slovenských zdravotných poisťovní, veľkých nemocníc a ďalších oficiálnych hostí, hlavne z oblasti FBLR a neurológie.

 

Z významných hostí boli prítomní tajomník ministerstva zdravotníctva pán Kamil Száz, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beata Havelková a starosta mestskej časti Bratislava - Nové mesto Rudolf Kusý.

 

Pre odbornú verejnosť, najmä pre primárov, lekárov a zdravotné sestry prioritne z odboru FBLR, neurológie, neurochirurgie, traumatológie a ortopédie pripravuje nemocnica SANOM vo štvrtok 9. septembra o 13.00 Deň otvorených dverí.

 

 

 

 

 

Viac informácií  na: 

www.sanom.sk

https://www.facebook.com/sanombratislava/

 

 

 

Kontakt:

PhDr. Dagmar Krepopová

dagmar.krepopova@sanom.sk

0905 248 932