MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

TS_Slávnostné otvorenie nemocnice SANOM


V Bratislave sa otvára nová špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica SANOM

 

 

Tlačová správa

6.septembra 2021, Bratislava

 

 

Veľký krok vpred  v oblasti neurorehabilitácie v týchto dňoch na Slovensku znamená otvorenie novej špecializovanej nemocnice v odbore FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) SANOM, jedinečnej svojím zameraním a  najmodernejším prístrojovým vybavením na našom teritóriu.

 

Zakladateľom novej špecializovanej FBLR nemocnice  SANOM  sú  prestížne Sanatoria Klimkovice https://www.sanatoria-klimkovice.cz/, v Českej republike, ktoré majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a špičkovú neurorehabilitáciu poskytujú aj slovenským pacientom.

 

Za našimi špecializovanými neurorehabilitačnými metódami začalo do Sanatorií Klimkovice postupne prichádzať čoraz viac pacientov zo Slovenska, preto vznikla pred niekoľkými rokmi myšlienka vybudovať špecializovanú FBLR nemocnicu v Bratislave, s cieľom riešiť dlhodobý deficit možností následnej lôžkovej neurorehabilitácie na Slovensku a stretla sa s veľkou podporou odbornej verejnosti SR“, uviedol konateľ Sanatorií Klimkovice Ing. Jozef Dejčík.

 

 

Neurorehabilitačná nemocnica SANOM bude v úzkej  spolupráci so Sanatoriami Klimkovice a odborníkmi v oblasti neurorehabilitácie na Slovensku poskytovať komplexný, multiodborový jedinečný systém rehabilitácie pacientov, ktorého základnou úlohou je čo najviac zmierňovať  priame i nepriame dôsledky poškodenia mozgu po cievnej mozgovej príhode, traumatickom poškodení mozgu, stavoch po operáciách chrbtice, polyneuropatiách, ochorení roztrúsenej sklerózy a ďalších neurologických vrodených či získaných ochoreniach mozgu.

 

 

„S tímom lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, psychológov, logopédov, či špecialistov na poruchy zraku bude našim cieľom výrazne zlepšiť fyzickú, zmyslovú, intelektovú, psychickú a sociálnu úroveň takýchto pacientov, čím im pomôžeme získať čo najväčšiu nezávislosť a návrat do života s minimalizáciou získaných deficitov“, objasnila riaditeľka nemocnice SANOM Jana Šusteková.

 

Nemocnica SANOM je obkolesená zeleňou s výhľadom na Karpaty, nakoľko prostredie pri dlhodobej hospitalizácii s náročnou rehabilitáciou je pre pacienta a jeho psychickú pohodu mimoriadne dôležité.

Kultivácia  schátraného areálu zároveň pomohla skvalitniť verejný priestor príjemného mestského parku v centre Bratislavy. V hlavnej budove sa podarilo zachovať a zrekonštruovať pôvodne rozsiahle jedinečné štukatérske maľby, nachádzajúce sa vo vstupných priestoroch nemocnice.       

Rekonštrukcia pôvodných objektov na moderné, nadštandardné a kompletne bezbariérové pracovisko, vrátane najmodernejšieho robotického rehabilitačného vybavenia predstavuje celkovú investíciu 9 miliónov eur.

 

Nemocnica SANOM má kapacitu 110 lôžok, jedno – a dvojlôžkové izby sú vybavené klimatizáciou, internetom, TV a bezbariérovou kúpeľňou. Niekoľko rodinných apartmánov poskytuje možnosť prítomnosti rodinného príbuzného počas  hospitalizácie pacienta.

 

Nová nemocnica vychádza v ústrety požiadavkám slovenských zdravotných poisťovní Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union, s ktorými aktuálne prebiehajú rokovania o uzatvorení Zmluvy o poskytovaní rehabilitačnej starostlivosti ich klientom v rámci verejného zdravotného poistenia.

 

Slávnostné otvorenie novej nemocnice SANOM bude

 

 v utorok 7. septembra o 10.00 na Nobelovej ulici 18 v Bratislave

 

pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky  Vladimíra Lengvarského a za prítomnosti najvyšších predstaviteľov slovenských zdravotných poisťovní, veľkých nemocníc a ďalších oficiálnych hostí, hlavne z oblasti FBLR a neurológie.

 

 

Pre odbornú verejnosť, najmä pre primárov, lekárov a zdravotné sestry prioritne z odboru FBLR, neurológie, neurochirurgie, traumatológie a ortopédie pripravuje nemocnica SANOM

 vo štvrtok 9. septembra o 13.00 Deň otvorených dverí .

 

 

                                                     

Viac informácií  na: 

www.sanom.sk

https://www.facebook.com/sanombratislava/

 

 

 

Kontakt:

PhDr. Dagmar Krepopová

dagmar.krepopova@sanom.sk

0905 248 932