Máme zmluvu s poisťovňou Union


Nemocnica SANOM má podpísanú zmluvu s poisťovňou Union. Pacientom je preplácaná komplexná zdravotná starostlivosť po akútnej cievnej mozgovej príhode, po úrazochpooperačných stavoch so závažnou neurologickou symptomatológiou. Hospitalizácia podlieha schvaľovaniu revíznym lekárom Unionu.