Zdravotný úsek


MUDr. Peter Bahul

Primár

peter.bahul@sanom.sk

+421 917 315 471

 

PhDr. Darina Dányiová, Dis.

Manažér pre úsek ošetrovateľstva a kvality zdravotnej starostlivosti

osetrovatelstvo@sanom.sk

+421 918 958 160

 

Mgr. Silvia Galabová

Vedúci fyzioterapeut

fyzioterapia@sanom.sk

+421 917 387 976

 

Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD.

Klinický psychológ

zuzana.porubcanova@sanom.sk

+421 908 119 503

 

Mgr. Katarína Sümegiová, MSc.

Logopéd

katarina.sumegiova@sanom.sk

+421 951 585 541

 


category Zdravotný úsek
category Správa nemocnice