Zdravotný úsek


MUDr. Peter Bahul

Primár

peter.bahul@sanom.sk

 

Službukonajúci lekár

+421 2321 23925

 

Volať v čase:

15:30 - 19:00 hod.

 

PhDr. Darina Dányiová, Dis.

Manažér pre úsek ošetrovateľstva a kvality zdravotnej starostlivosti

osetrovatelstvo@sanom.sk

+421 2321 23930

 

Mgr. Silvia Galabová

Vedúci fyzioterapeut

fyzioterapia@sanom.sk

+421 2321 23950

 

Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD.

Klinický psychológ

zuzana.porubcanova@sanom.sk

+421 908 119 503

 

Mgr. Marta Fartelová

Logopéd

marta.fartelova@sanom.sk

+421 2321 23929

 

 


category Zdravotný úsek
category Správa nemocnice