Zdravotný úsek


MUDr. Lilya Mičulíková, MPH

Primárka / Garant ústavnej zdravotnej starostlivosti

+421 917 315 471

garant@sanom.sk

 

PhDr. Darina Dányiová, dipl. s.

Manažér pre úsek ošetrovateľstva a kvality zdravotnej starostlivosti

osetrovatelstvo@sanom.sk

+421 918 958 160

 

Anna Kozmérová

Vedúci fyzioterapeut 

anna.kozmerova@sanom.sk

+421 917 387 976

 

Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD.

Klinický psychológ 

+421 908 119 503

 

Mgr. Katarína Sümegiová, MSc.

Klinický logopéd 

 


category Zdravotný úsek
category Správa nemocnice