Zdravotný úsek


MUDr. Liliya Mičulíková, MPH

Primárka / Garant ústavnej zdravotnej starostlivosti

+421 917 315 471

garant@sanom.sk

 

PhDr. Darina Dányiová, dipl. s.

Manažér pre úsek ošetrovateľstva a kvality zdravotnej starostlivosti

osetrovatelstvo@sanom.sk

02 3212 3930

 

Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD.

Klinický psychológ

zuzana.porubcanova@sanom.sk

+421 908 119 503

 

Mgr. Katarína Sümegiová, MSc.

Klinický logopéd

katarina.sumegiova@sanom.sk

  +421 951 585 541