Zdravotný úsek


MUDr. Štefan Kóňa

Námestník pre zdravotnú starostlivosť 

stefan.kona@sanom.sk

+421 917 158 800

 

PhDr. Darina Dányiová, dipl. s.

Manažér pre úsek ošetrovateľstva a kvality zdravotnej starostlivosti

osetrovatelstvo@sanom.sk

+421 918 958 160

 

Mgr. Silvia Štefková

Vedúci fyzioterapeut

+421 917 387 976

fyzioterapia@sanom.sk

 

Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD.

Klinický psychológ

zuzana.porubcanova@sanom.sk

+421 908 119 503

 

Mgr. Katarína Sümegiová, MSc.

Klinický logopéd

katarina.sumegiova@sanom.sk

  +421 951 585 541