Správa nemocnice


Jana Šusteková

Riaditeľka ÚZZ

sanom@sanom.sk

 

PhDr. Michaela Arbetová

Sekretariát

sanom@sanom.sk

02/ 321 23 901

+421 917 387 758

 

Ing. Andrej Kučera

Ekonomický námestník

andrej.kucera@sanom.sk

+421 907 335 208

 

Ľubomíra Doležalová

Ekonomický úsek

lubomira.dolezalova@sanom.sk

+421 905 283 513

 

Martin Humaj

Vedúci technického úseku

technickyusek@sanom.sk

 +421 905 284 162

 

Bc. Zuzana Bubáková

Vedúca personálneho úseku

zuzana.bubakova@sanom.sk

kariera@sanom.sk

+421 905 687 579

 

PhDr. Dagmar Krepopová

PR manager

dagmar.krepopova@sanom.sk

+ 421 905 248 932