Adresa a fakturačné údaje


Sanom s.r.o.

Nobelova 18, 831 02 Bratislava 3

 

Recepcia

T : 02/ 321 23 900, 0918 759 317

E : recepcia@sanom.sk

 

Prijímacia kancelária

T : 02/ 321 23 903

E : prijempacientov@sanom.sk

 

Sekretariát

T : 02/ 321 23 901

E : sanom@sanom.sk

 

Fakturačné údaje

IČO: 52108341

DIČ: 2120899297

Bankové spojenie: IBAN Sanomu: SK54 1100 0000 0029 4906 4245

 

 

Ako sa k nám dostanete:

 

Vlakom

300 m ŽS Bratislava Vinohrady

200 m ŽS Bratislava Predmestie

 

Autobusom

Linka č. 51 zastávka Trojdomy

 

Električkou

Linky č. 3 a 7 zastávka ŽS Bratislava Vinohrady

 

 

 

 

 


category Kontaktné údaje
category Náš tím
category Zdravotný úsek
category Správa nemocnice
category Protispoločenská činnosť