Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
U nás nájdete
U nás nájdete
Príjemné bezbariérové prostredie
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
na špičkovej úrovni
Komplexná zdravotná starostlivosť
Komplexná zdravotná starostlivosť
pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu

Špeciálny pedagóg


Miesto výkonu práce: Nobelova 18, 831 02  Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná pozícia: špeciálny pedagóg

Odvetvie: zdravotníctvo

 

Plat: 1 100,00 Eur  v závislosti od dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe

 

Požadované vzdelanie:

 • VŠ II. stupňa
 • Špecializácia v odbore

 

Nástup: 1.6.2022/dohodou

 

Očakávame:

 

Do nášho tímu hľadáme nového kolegu, ktorý bude zabezpečovať diagnostiku špeciálnych potrieb klientov v odbore špeciálna pedagogika, zameranú hlavne na zlepšenie kognitívnych funkcií a e-motoriky.

 

Náplň práce:

 

 • zabezpečovanie komplexnej pedagogickej, odbornej starostlivosti,
 • vytyčovanie hlavných problémov u klientov a určovanie individuálnych plánov,
 • využíva audiovizuálnu techniku, špeciálne počítačové a výukové programy používané pri starostlivosti u klientov,
 • podieľanie sa na príprave metodických činností a formách metodickej pomoci,
 • priebežne vyhodnocuje účnnosť podporných opatrení, pripravuje návrhy na úpravu prostredia a zaisťuje špeciálne pomôcky, didaktické a diagnostické meteriály,
 • vedenie zdravotníckej dokumentácii klientov,

 

Osobnostné predpoklady, zručnosti, schopnosti:

 

 • vykonávať svoju činnosť zodpovedne a v súlade s platnými zákonmi,
 • pri poskytovaní svojich služieb konať v záujme klienta,
 • zvyšovať svoju odbornosť štúdiom, výcvikmi, výmenou informácií a pod.
 • dodržiavať zásady hygienicko-epidemiologického režimu,
 • zapájať sa aktívne do tvorivej činnosti pri nových projektov, metodických pomôckach, nových metódach..

 

Ponúkame:

 • stabilnú prácu v novej špecializovanej nemocnici zameranej na FBLR a neurorehabilitáciu,
 • bezplatné stravovanie,
 • prácu v mladom kolektíve,
 • osobnostný rast,
 • moderné prostredie,
 • zaškolenie – garantom kvality a profesionality - Sanatória Klimkovice.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

 

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť v Bratislave so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie.

Nemocnica Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií.


Hľadáme pre našu nemocnicu profesionálnych ľudí s veľkým srdcom, ktorým ponúkame stabilnú prácu, zaujímavé profesionálne uplatnenie, možnosť osobného rastu, atraktívne ohodnotenie a iné zaujímavé benefity.
Predpokladaný termín otvorenia nemocnice Sanom - júl 2021.

 

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Masliková

Životopisy spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mail: kariera@sanom.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na:

 https://www.sanom.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/