Logopedické programy <br> s 15 % zľavou
Logopedické programy
s 15 % zľavou
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
AMBULANTNÉ PROGRAMY SO ZAMERANÍM
NA BOLESŤ CHRBTICE A POHYBLIVOSŤ RUKY
Máte záujem o rehabilitáciu?
Máte záujem o rehabilitáciu?
Vyplňte Žiadosť o hospitalizáciu
MANUS REHA
MANUS REHA
nový program pre terapiu ruky
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu
CI Therapy
CI Therapy
unikátna terapia iba u nás

Špeciálny pedagóg


Miesto výkonu práce: Nobelova 18, 831 02  Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pracovná pozícia: špeciálny pedagóg

Odvetvie: zdravotníctvo

 

Plat: od 1 100,00 Eur  v závislosti od dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe. Možnosť navýšenia mzdy po skúšobnej dobe.

 

Požadované vzdelanie:

 • VŠ I. alebo II. stupňa

 

Nástup: dohodou

 

Očakávame:

 

Do nášho tímu hľadáme nového kolegu, ktorý bude zabezpečovať diagnostiku špeciálnych potrieb klientov v odbore špeciálna pedagogika, zameranú hlavne na zlepšenie kognitívnych funkcií a e-motoriky.

 

Náplň práce:

 

 • zabezpečovanie komplexnej pedagogickej, odbornej starostlivosti,
 • vytyčovanie hlavných problémov u klientov a určovanie individuálnych plánov,
 • využíva audiovizuálnu techniku, špeciálne počítačové a výukové programy používané pri starostlivosti u klientov,
 • podieľanie sa na príprave metodických činností a formách metodickej pomoci,
 • priebežne vyhodnocuje účnnosť podporných opatrení, pripravuje návrhy na úpravu prostredia a zaisťuje špeciálne pomôcky, didaktické a diagnostické meteriály,
 • vedenie zdravotníckej dokumentácii klientov,

 

Osobnostné predpoklady, zručnosti, schopnosti:

 

 • vykonávať svoju činnosť zodpovedne a v súlade s platnými zákonmi,
 • pri poskytovaní svojich služieb konať v záujme klienta,
 • zvyšovať svoju odbornosť štúdiom, výcvikmi, výmenou informácií a pod.
 • dodržiavať zásady hygienicko-epidemiologického režimu,
 • zapájať sa aktívne do tvorivej činnosti pri nových projektov, metodických pomôckach, nových metódach..

 

Ponúkame:

 • stravovanie iba za jeden cent,
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona,
 • osobné ohodnotenie,
 • pracovná zmluva na dobu neurčitú,
 • príspevok na kartu MultiSport,
 • zvyšovanie kvalifikácie, možnosť ďalšieho vzdelávania, odborné a klinické semináre,
 • možnosť využitia veľkej telocvične pre všetkých zamestnancov nemocnice Sanom,
 • možnosť využívania rehabilitácií pre zamestnancov a blízkych príbuzných,
 • moderné prostredie,
 • osobnostný rast,
 • bezplatné parkovanie v areáli nemocnice,
 • stabilná práca v novej špecializovanej nemocnici zameranej na FBLR,
 • garantom kvality a profesionality - Sanatóriá Klimkovice.

 

Stručná charakteristika spoločnosti

 

Sanom s.r.o. je novo založená spoločnosť v Bratislave so zámerom poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečebnej rehabilitácie.

Nemocnica Sanom predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva prvú špecializovanú nemocnicu v oblasti FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií.


Hľadáme pre našu nemocnicu profesionálnych ľudí s veľkým srdcom, ktorým ponúkame stabilnú prácu, zaujímavé profesionálne uplatnenie, možnosť osobného rastu, atraktívne ohodnotenie a iné zaujímavé benefity.
Predpokladaný termín otvorenia nemocnice Sanom - júl 2021.

 

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Masliková

Životopisy spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mail: kariera@sanom.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na:

 https://www.sanom.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/