Naša nemocnica je skolaudovaná


Po vyše dvoch rokoch rekonštrukcie budovy a okolia sme získali rozhodnutie o kolaudácii, máme obrovskú radosť!