Moderné zariadenie na rehabilitáciu


Počas týchto dní inštalujeme prístroje, ktoré umožnia inovatívnu rehabilitáciu.