Konečne sme v štádiu dokončovacích prác v interiéri a exteriéri.


Máme 5 mesiacov do kolaudácie a v budove budúcej kliniky už dokonca kúrime :-)

Sledujte tu