SANOM je NEMOCNICA


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nás oficiálne zaradil do siete slovenských nemocníc.