Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
Sme špecializovaná neurorehabilitačná nemocnica
v Bratislave
Oslavujeme 1. výročie
Oslavujeme 1. výročie
Ďakujeme všetkým pacientom za dôveru
Staňte sa členom nášho sanom tímu
Staňte sa členom nášho sanom tímu
ponúkame nielen prácu

Vitajte v SANOMe


 

objednaj sa - klimovaSANOM je špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR).

Je zameraná na zdravotnú starostlivosť v oblasti liečebnej rehabilitácie, pričom tento jedinečný projekt čerpá zo skúseností svojho zakladateľa Sanatoria Klimkovice, ktorý už desiatky rokov takúto starostlivosť zabezpečuje v Českej republike.

SANOM predstavuje v podmienkach slovenského zdravotníctva novú špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR a neurorehabilitácie spolu so širokým spektrom špecializovaných ambulancií. Poskytuje neurorehabilitačnú liečebnú starostlivosť s hospitalizáciou i ambulantnú liečbu.

 

Nemocnica SANOM je vybavená najmodernejším robotickým prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje aplikovanie inovatívnych, patentovo chránených liečebných postupov s vysokou efektivitou a s cieľom minimalizácie funkčných deficitov  pohybového aparátu po cievnych mozgových príhodách, úrazoch, traumatickom poškodení mozgu a pooperačných komplikáciách.


category Špecializovaná rehabilitácia
category Kariéra
category SESTRA s náborovým príspevkom 3 600 Eur
category Zdravotnícky asistent
category Pre absolventov
category Lekár špecialista v odbore FBLR / neurológia / ortopédia
category Fyzioterapeut
category Pomocný pracovník v zdravotníctve
category Galéria
category Exteriéry nemocnice
category Interiéry nemocnice
category Okolie
category Priebeh rekonštrukcie
category Slávnostné otvorenie nemocnice SANOM 7. 9. 2021
category O nás v médiách
category Tlačové správy
category Často kladené otázky
category Návštevné hodiny